MUUAN | Palvelut
78
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-78,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ARKKITEHTISUUNNITTELU KAUPUNKISUUNNITTELU KONSEPTI- & VISIOTYÖ TUOTEKEHITYS STRATEGISET TOIMENPITEET TUTKIMUS BRÄNDINRAKENNUS & -JALOSTUS RAKENNETUN YMPÄRISTÖN PALVELUMUOTOILU Palveluihimme kuuluu rakennushankkeiden arkkitehti- ja pääsuunnittelun tehtävät aina luonnossuunnitelmista toteutussuunnitteluun ja työmaa-aikaiseen suunnitteluun asti. Toteutamme suunnittelun aina 3D-mallintaen, tarvittaessa tietomallina. Lisäksi arkkitehtisuunnittelupalveluihimme kuuluu erilaiset tarve- ja hankesuunnittelutyöt. Suunnitteluosaamisemme kattaa eri kokoiset ja eri luonteiset kaupunkisuunnittelutehtävät aina korttelikohtaisista viitesuunnitelmista suuriin alueellisiin visiosuunnitelmiin ja asemakaavojen laadintaan.

Tavoitteenamme on luoda alueista kiinnostavia. Kaupunkisuunnittelun tehtävät yhdistettynä brändinrakennuksen metodeihin mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen.
Erityisosaamistamme on konseptikehitys muun muassa asumiseen ja matkailuun liittyvissä hankkeissa. Eri toimintoja, asumista ja palveluja yhdistämällä voidaan kohdentaa suunnitteluratkaisuja vastaamaan paremmin halutun kohderyhmän tarpeita. Konseptikehitystyön tarkoituksena on luoda tunnistettavia ja omaleimaisia kohteita, jotka ovat myös monistettavissa laajemman näkyvyyden ja hyödyn saavuttamiseksi.

Konseptityö kattaa konseptin kehittämisen aina kohderyhmäkartoituksista, kohderyhmiä tukeviin rakennetun ympäristön ratkaisuihin ja konseptin näkyvyyden kannalta oleellisiin strategisiin ohjeistoihin.
Olemme mukana kehittämässä erilaisia tuotteita, jotka liittyvät rakentamiseen, asumiseen, matkailuun ja niiden oheistoimintoihin. Tuotekehitys voi olla pienen kodinkalusteen suunnittelua luonnoksista massatuotettavaksi tuotteeksi tai asumisen palvelujen tuotteistamista tukemaan kohteen asukaskohderyhmää.

Tuotekehitys on iteroituva prosessi, jossa tuotetta kehitetään pilottien ja prototyyppien kautta kestäväksi, kustannustehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.
Muun muassa osana aluekehityshankkeita ja konseptikehitystä teemme sisällöntuotantoon liittyvää palvelumuotoilua. Eritoten asumiseen ja matkailuun liittyvien palveluiden osalta on ensiarvoisen tärkeää millainen kokemus niiden käyttäjille välittyy. Palvelutarjonnan määrittely ja palvelujen muotoilu on kiinteä osa rakennetun ympäristön suunnittelua. Brändinjalostustyömme perimmäinen tarkoitus on kehittää alueista, rakennuksista, tiloista ja tuotteista moniulotteisia, moniaistillisia ja tunnistettavia kokonaisuuksia, jotka luovat pohjan tilojen luontevalle käytölle ja käyttäjän positiiviselle kokemukselle. Brändinjalostus on merkittävä osa erilaisia hankekehitystöitä, joissa suunnittelukohteelle tavoitellaan oma-leimaisuutta ja persoonallista kilpailuetua.

Hyödynnämme brändinrakennustyössämme esimerkiksi kaupunki- ja palvelumuotoilun metodeja sekä osallistavan suunnittelun periaatteita.
Osana aluesuunnittelua ja konseptikehitystä suunnittelemme myös ohjeistot strategisista toimenpiteistä joilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen ja esimerkiksi asumisen konseptien palvelurakenteen ylläpito. Erilaiset tutkimus- ja selvitystyöt ovat suunnittelutyön arkipäivää. Niiden lisäksi teemme rakentamiseen ja tilasuunnitteluun liittyvää tuotekehitys ja -muotoilutyötä. Tutkimushankkeissamme hyödynnämme laajan yhteistyöverkostomme, esimerkiksi kaupunkisosiologien ja kulttuuriantropologien asiantuntemusta kartoittaaksemme käyttäjäpotentiaalia erilaisille tuotteille ja tiloille ja määrittääksemme kehityssuuntia suunnittelukohteillemme.

Suunnitteluprosessien ja ohjelmointipohjaisten suunnittelutyökalujen räätälöinti projektikohtaisesti on toimistomme sisällä tapahtuvaa jatkuvaa kehitystyötä.
Suunnittelupalvelujemme ydin on rakennetun ympäristön eri osa-alueiden suunnittelu. Palvelumme keskittyvät vastaamaan rakentamisen, maankäytön sekä tuote- ja hankekehityksen tarpeisiin aina tuotemuotoilusta kaupallisiin konsepteihin ja suurten aluekehityshankkeiden visiosuunnitelmiin. Tarkoituksemme on vahvistaa asiakkaamme liiketoiminnan välineitä, kehittää tuotteista, rakennuksista ja alueista houkuttelevia brändejä ja luoda elämyksellistä toiminta- ja elinympäristöä ihmisille.