Aura Pajamo

Puu-Talma

Aura on Raisiosta kotoisin oleva kaupunkisuunnitteluun ja projektinjoh keskittynyt arkkitehti SAFA.  Auran monipuolinen kokemus eritasoisista hankkeista yleiskaavatyöstä väliaikaiseen elävöittämiseen on antanut hänelle laajan näkökulman kaupunkikehittämiseen ja sen eri puoliin. Lisäksi Aura on osallistunut suunnittelijana lukuisiin korjaus- ja uudisrakentamishankkeisiin asunto-, majoitus- ja kaupan rakentamisessa.

Auran intohimon kohteena laadullisten sisältöjen ja aluebrändien soveltaminen kaupunkisuunnitteluun ja todellisiin ympäristöihin. Kiinnostavinta arkkitehdin työssä on tavoitteiden ja arvojen tutkimus ja yhteensovittaminen niin, että lopputuloksena on toiminnallisesti ja kestävästi rakennettu, viihtyisä ja tasa-arvoinen kaupunkitila, joka antaa asukkaille ja vierailijoille elämyksellisyyden hetkiä. Lisäksi Auraa inspiroi toimiva, joustava ja kestävä arki sekä kaupunkisuunnittelun luomat mahdollisuudet.

Aura on tehnyt vuosia vapaaehtoistyötä Suomen Partiolaiset ry:ssä keskittyen erityisesti projektiluontoisiin suurleireihin. Leirikaupungeissa Aura on johtanut monipuolisesti kaavoituksen, arkkitehtuurin, muotoilun sekä palvelumuotoilun tekijöitä ja ammattilaisia. Leiriprojekteissa kartutettu kokemus näyttäytyy Auran osalta poikkeuksellisen vankkana kokemuksena ihmisten johtamisesta, projektien hallinnasta sekä vuorovaikutuksesta ja oikea-aikaisesta, ymmärrettävästä viestinnästä.

Lisäksi Aura on toiminut usean rekisteröidyn yhdistyksen hallituksissa puheenjohtajana.

Aura on ollut mukana työryhmässä, joka teki Sipoon Puu-Talma-projektia. Pääset lukemaan lisää projektista tästä linkistä. 

 

Aura Pajamo