Ria Aasholm

Ria on kaupunkisuunnitteluun keskittynyt arkkitehti SAFA. Rian mielenkiinto kohdistuu rakennettuun ympäristöön, missä rakennukset hahmotetaan ekosysteemiin kuuluvina organismeina irrallisuuden sijaan. Kaupunkisuunnittelussa Ria näkee kiehtovana mittakaavatarkastelut, aineellisten ja aineettomien rajapintojen vuorovaikutukset, monimuotoiset kaupunkirakenteet sekä suhteen rakennetun ympäristön ja elollisen luonnon välillä. Kokemusta Rialta löytyykin erityisesti kaupunkisuunnittelusta, alueiden viitesuunnitelmista sekä arkkitehtikilpailuista. 

Ria Aasholm