Xiaoyu Chen

kaijonharjun päiväkoti

Xiaoyu on helsinkiläinen arkkitehti SAFA, joka on työskennellyt niin rakennussuunnittelun kuin kaupunkisuunnittelun parissa. Hän on erityisen kiinnostunut kaupunkirakenteen ja tilojen vaikutuksesta sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen. Rakennetun ympäristön kestävyys, inhimillinen mittakaava ja paikan ominaispiirteiden huomioiminen ovat Xiaoyulle tärkeitä teemoja suunnittelutyössä. 

Xiaoyu on muun muassa ollut työryhmässä, joka on tehnyt Kaijonharjun päiväkoti-projektia. Lue siitä lisää tästä. 

Xiaoyu Chen