Lisätiedot

Office MUUAN

Tältä sivulta löydät koosteen lisätiedoista koskien yritystämme.

 • Laskutustiedot

  Toivomme saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, olethan yhteydessä yhteyshenkilöösi MUUANilla. Emme vastaanota laskuja käyntiosoitteeseemme.

   

  MUUAN Oy, 2649865-2
  Verkkolaskuosoite: 003726498652
  Operaattori: Maventa (003721291126)
  Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*

  *Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan välittäjätunnukselle.

 • Osoitteemme

  MUUAN Oy
  Vironkatu 7 F 16,
  FI-00170 Helsinki, Finland
  +358 45 675 8700
  [email protected]

  Linkki saapumisohjeisiin tässä. 

 • Y-tunnus

  MUUAN Oy

  VAT FI-2649865-2

   

   

 • Vastuullisuus

  Ympäristövastuu

  MUUAN on allekirjoittanut Finnish Achitects Declares -ilmastojulistuksen, jossa tavoitteena on tähdätä pidemmän elinkaaren rakentamiseen sekä minimoida luonnonvarojen tuhlaus arkkitehtuurissa. Tulevaisuudessa haluamme painottaa enemmän uusien suunnittelukäytäntöjen käyttöönottoa sekä jakaa aiheeseen liittyvää tietämystä.

  Olemme myös FIGBC:n eli Finnish Green Building Councilin jäsenyritys, sillä haluamme osoittaa vastuullisuutta niin ympäristöä kuin tulevia sukupolvia kohtaan. Huomioimme ympäristönäkökulman projekteissamme proaktiivisesti. Huolehdimme kestävän rakentamisen osaamisestamme ja tuomme tarvittaessa myös ulkopuolisia ympäristöasiantuntijoita hankkeisiimme. Tiedostamme, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja ohjaamme toimintaamme tämä huomioiden. FIGBC tarjoaa meille mahdollisuuden hyödyntää ajantasaista tietoa kestävään rakentamiseen ja aluesuunnitteluun liittyen, ja pääsemme sen kautta osallistumaan koko alaa koskevien käytöntöjen kehittämiseen. Kaikki osakkaamme ovat myös  FIGBC:n asiantuntijapankissa.

  Finnish Green Building Council

  Hiilineutraali Suomi 2035
  Olemme osaltamme edistämässä hiilineutraalin Suomen toteutumista 2035 mennessä.

  Vastuullinen IT-laitteiden elinkaaren hallinta
  It-laitteidemme elinkaarimalli perustuu kiertotalouteen. Teemme yhteistyötä leasing-ratkaisuja tarjoavan 3StepIT:n kanssa, joka vastaa siitä, että käytetyt IT-laitteet kunnostetaan uusiokäyttöön.

  Yhteiskuntavastuu

  Olemme Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n jäsen sekä kuulumme korkeimpaan AAA-luottoluokkaan. Tilaajavastuulain velvoitteiden asiallisesta hoitamista kertoo Luotettava Kumppani -sertifikaatti.

  Laki ja määräykset
  Noudatamme Suomen lakia ja määräyksiä suunnittelutoimintaan sekä yrityksen toimintaan liittyen. Maksamme verot asianmukaisesti Suomeen.

  Luotettavuus
  Täytämme tilaajavastuulain vaatimukset ja huolehdimme vastuuvakuutuksista.

  Uusi Kaupunki kollektiivi
  MUUAN kuuluu Uusi Kaupunki-kollektiiviin, jonka tavoitteena on uudistaa kaupunkisuunnitteluun liittyviä toimenpiteitä ja tapoja. Verkoston kautta tarjotaan monipuolisia kaupunkisuunnittelupalveluita suunnittelusta ja työpajoista viestintään ja markkinointiin.

  Lue sosiaalisesta vastuullisuudestamme lisää täältä.

   

 • Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  Nimi:MUUAN Oy
  Y-tunnus: VAT FI-2649865-2
  Osoite: Vironkatu 7 F 16
  Postinumero: 00700
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero:+358 45 675 8700
  Sähköpostiosoite:[email protected]

   

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

  Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

  1. Rekisterin tietosisältö

  Yrityksen nimi, Y-Tunnus, kontaktihenkilön nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

  1. Tietojen säilytysaika

  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään tietoja:

  Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  1. Evästeiden (cookies) käyttö

  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

  1. Rekisterin suojaus

  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  1. Automaattinen päätöksenteko

  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 • Evästeet

  Evästeiden (cookies) käyttö

  Muuan.fi sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Käytämme Cookie Pro-evästeasetuksia. Pääset tutustumaan palveluntarjoajan käyttöehtoihin klikkaamalla tästä.

  Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.