• Sijainti: Oulu, Suomi
 • Vuosi: 2021
 • Laajuus: 103 700 brm2
 • Tyyppi: Rakennukset ja Tilat, Alueet
 • Tilaaja: Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
 • Työryhmä

  Olli Metso, Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska, Anna Koskinen, Oskari Lumikari, Ville Mujunen

 • Yhteistyö

  Nomaji maisema-arkkitehdit Oy (maisema-arkkitehtuuri), Ethica Oy (kiertotalous), Infrakonsultointi Henry Lindgren (tulvarakentaminen), Arkkitehtitoimisto HKP Oy (käyttötarkoituksen muutos), WSP Finland Oy (liikennesuunnittelu), Janousek & Havlicek (visualisoinnit)

 • Työkalut

  Konseptisuunnittelu, brändinrakennus, arkkitehtisuunnittelu, rakennetun ympäristön palvelumuotoilu

Hartaanselänranta

Pohjoinen ja ilmastoviisas suistokaupunginosa

Vuonna 2019 järjestetyn kutsukilpailun voiton pohjalta laadittu Hartaanselänrannan visio (”Hoijakka”) täydentää Oulun olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja viimeistelee suistoaluetta kiertävän ”Suiston Luupin” koko Oulua yhdistäväksi virkistysreitiksi.

 

hartaanselänranta
HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Hartaanselänrannan aluesuunnitelma on Suomen ensimmäisiä aluesuunnitelmia, jossa kiertotalousarviointi ja -asiantuntijat ovat olleet mukana työssä alusta lähtien

Toteutimme Hartaanselänrannassa kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen ehdotuksemme pohjalta alueen yleissuunnitelman. Hartaanselänrannan alueesta muodostuu vahva ja kiinnostava suistokaupunginosa, joka koostuu erilaisten valikoitujen teemojen mukaan painotetuista osa-alueista. Näin Hartaanselälle luodaan profiililtaan erilaisia toimintoja, tiloja ja paikkoja erilaisille ihmisille, yrityksille ja vierailijoille.

Hartaanselänrannan aluesuunnitelma on Suomen ensimmäisiä aluesuunnitelmiaa, jossa kiertotalousarviointi ja -asiantuntijat ovat olleet mukana työssä alusta lähtien. Alueella kestävä elämäntapa on tulevien käyttäjien puolesta tehtyjen valintojen ansiosta itsestäänselvyys. Suunnitelman lähtökohtana on suiston erityislaatuisuus, joka luo alueelle omaleimaisen identiteetin. Vedenpinnan vaihtelu, vuodenajat ja jatkuvassa muutoksessa oleva suisto tarjoaa kokemuksellisuutta, jossa vesi on olennainen elementti.

HARTAANSELÄNRANTA, OULU
vaakunakylä_nomaji
Toteutimme Hartaanselänrannassa kansainvälisen arkkitehtuurikutsukilpailun voittaneen ehdotuksemme pohjalta alueen yleissuunnitelman.

Monipuolinen luonto on valtava potentiaali, jota hyödynnetään maksimaalisesti

Suistosta luodaan jännittävä, saavutettava ja kaikin aistein koettava. Rakennettu ympäristö räätälöityine toimintoineen, kohdennettuine palveluineen ja suistoasumisen ratkaisuineen tuo syvyyttä ja sisältöä yhteisölliseen suistoelämäntyyliin. Suunnitelman tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden kestävää ja hiilineutraalia pohjoisen kaupunkia. Salliva, luova ja pilotoiva kokeileminen alueella toimii uusien asumisen ja rakentamisen ratkaisujen moottorina. Hartaanselänranta luo Oulusta edelläkävijän ilmastoviisaan ja tulvankestävän kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen saralla.

HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Identiteetti

Hartaanselänrannan identiteetti muodostuu suunnittelualueen ainutlaatuisista osasista. Tunnistetut olemassa olevat identiteetin rakennusosaset toimivat suunnittelun pohjana ja konseptin rakennusaineina. Hartaanselänrannan identiteettitekijät jakautuvat viiteen osa-alueeseen. Fyysiseen ympäristöön liittyvät identiteettitekijät rajautuvat suunnittelualueeseen, kun taas kulttuuriin liittyvät tekijät koskevat laajempaa katsantoaluetta ja miltei koko kaupunkia.

Keskustan asiointipalvelut, kulttuuri Tornirannassa, historia Pikisaaressa, tapahtumat Kuusisaaressa sekä urheilua ja liikuntaa Raatissa. Näistä Oulun identiteettiä ja imagoa voimakkaasti rakentavista osa-alueista on muodostettavissa kaupunkirakenteellinen ja toiminnallisesti erittäin monipuolinen ja kiinnostava ”Suiston luuppi”. Suiston Luuppi tukeutuu olemassa olevaan ja kilpailuehdotuksen kautta kehitettävään suistolla liikkumisen verkostoon.

Hartaanranta – urbaania mökkielämää suistolla

Hartaanranta yhdistää kerrostaloasumisen helppouden mökkielämän riemuihin. Korttelit ovat tyypiltään puistourbaaneja, selkeärajaisia yksiköitä, joista jokainen liittyy ja avautuu viheralueeseen. Korkeammat massat luovat rajausta, välimittakaava alueen sisäosissa monipuolistaa ja luo vaihtelua rakenteeseen, pienimittakaavainen puurakentaminen lähimpänä rantaa luo miellyttävää oululaista miljöötä. Säilytettävät huvilarakennukset liittyvät luontevaksi osaksi rantaa reunustavaa pientalomaista rakentamista. Vehreät pihat muodostavat yhteisöllisen elämän keskuksen kortteleille. Hedelmäpuut, marjapensaat ja viljelymahdollisuudet edesauttavat terveellistä ja hyvinvoivaa elämäntapaa ja luovat samalla sosiaalista kanssakäymistä alueen asukkaille.

HARTAANSELÄNRANTA, OULU
HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Varikko – Pöhisevä kaupunkikulttuurin keskus

Rajaus, julkisuuden aste ja esteettinen rouheus luovat alueelle salamyhkäistä tunnelmaa, joka tekee siitä houkuttelevan vierailukohteen ja oivan alustan erilaisille kaupunkitapahtumille. Esteettisissä ratkaisuissa yhdistyvät alueelle ominainen tiilinen teollisuusromantiikka, muun rantoja reunustavan, sotien jälkeisen rakentamisen niukkuuden estetiikka sekä ajallemme tyypillinen tavoite yksinkertaisempaan ja yksiaineisempaan – myös rakenteellisesti.

Hietasaaren Portti – Aktiivisen elämän suistokylä

Alue on asuntomessujen pääaluetta. Hietasaaren portissa toistuu samat kaupunkirakenteelliset elementit kuin Hartaanrannassa ja Varikollakin. Kaupunkirakenteen elementtien selkeys ja toistuvuus tasapainottaa asuntomessualueen kaupunkikuvallista monipuolisuutta ja yhdistää osa-alueita yhdeksi Hartaanselänrannaksi. Alueelle ominaista on katutilan vaihtelevuus. Leveys vaihtelee kujamaisen tiiviistä aukiomaiseen

Oulu
HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Lehtokylä  – Luonnon ja kokeilevan rakentamisen rinnakkaiseloa

Lehtokylässä asumista toteutetaan olemassa olevaa luontoympäristöä säilyttäen, palauttaen ja kunnioittaen. Pientaloasumisen korttelit muodostavat itsenäisiä sormia tai pihapiirimäisiä ryppäitä, jotka limittyvät lehtometsien lomaan kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Lehtoalueiden välitön läheisyys tukee myös luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa alueella. Tavoitteena on, että alueella voisi asua Hietasaaren huvilahistorian tapaan metsäisessä rauhassa, kivenheiton päässä kaupungista ja Varikon palveluista. Huvilahistoria herää henkiin uudenlaisina ekologisina tulkintoina sallivan kokeilukulttuurin ja kaavoituksen myötä. Uusia asumisen ja rakentamisen ratkaisuja pilotoidaan esimerkiksi materiaalien sekä omavaraisuuden näkökulmasta

Vaakunakylä – Aktiivisen elämän lapsiystävällinen suistokylä

Vaakunakylä on Hartaanselänrannan alueella järjestettävien asuntomessujen pääaluetta. Siellä toistuu samat kaupunkirakenteelliset elementit kuin Hartaanrannassa ja Varikollakin. Kaupunkirakenteen elementtien selkeys ja toistuvuus tasapainottaa asuntomessualueen kaupunkikuvallista monipuolisuutta ja yhdistää osa-alueita yhdeksi Hartaanselänrannaksi. Alueelle ominaista on katutilan vaihtelevuus kujamaisen tiiviistä aukiomaiseen.

Vaakunakylästä on luonteeltaan erityisen lapsiperheystävällinen alue, lasten kaupunki, jossa asuminen kytkeytyy toiminnallisesti monipuolisiin ulkotiloihin. Kortteliyhteisöt luovat asumiselle resurssitehokkaat puitteet. Alueen jokainen kortteli sijaitsee jonkun alueella olevan puiston laidalla. Holstinuoman kehittäminen kytkee Vaakunakylän osaksi Nallikariin johtavaa viherväylää ja toimintoja.

HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Rantojen suunnitteluperiaatteet

Neljällä eriluonteisella osa-alueella on neljä erilaista rantaa. Varikon ja Vaakunakylän alueilla rannat ovat rakennettuja. Hartaanrannan ja Lehtokylän osa-alueiden rannat ovat pehmeää ja luonnonmukaisempaa rantaa.

HARTAANSELÄNRANTA, OULU
HARTAANSELÄNRANTA, OULU

Katso muita projektejamme:

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Suomi, Helsinki, 2020 Alueet, Rakennukset & Tilat
Paimion Kiertotalouskampus

Paimion Kiertotalouskampus

Suomi, Paimion kaupunki, 2020 Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
Tornion Suensaaren brändikartoitus

Tornion Suensaaren brändikartoitus

Suomi, Ruotsi, Tornio, Haaparanta, 2016 Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
Porin Nuorisotalo
Pori, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Kehitysvammaisten kortteli Hakunilaan
Vantaa, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Hangonsillan viitesuunnitelma
Hyvinkää, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Hartaanselänranta
Oulu, Suomi
Alueet
2021
Casino Tampere
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Ovumia Helsinki
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Kemin pohjoinen keskusta
Kemi, Suomi
Alueet
2020
Kemin keskustan kehittämisen strateginen ohjeisto
Kemi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2019
Kirkkosaaren yleissuunnitelma
Vähäkyrö, Suomi
Alueet
2019
Haapaniemenkatu 4 -hybridikortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Kaupin terveys- ja hyvinvointikortteli
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Koskelan näkö- ja kuulovammaisten kortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018
Fokka-näköalatorni ja Salmitun tornipolku
Kustavi, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2015