• Sijainti: Kangasala, Suomi
 • Vuosi: 2016, 2019
 • Laajuus: 5 400 brm2 (tori), 1 900 brm2 (kauppahalli)
 • Tyyppi: Alueet, Rakennukset ja Tilat
 • Tilaaja: Kangasalan kaupunki
 • Työryhmä

  Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska, Tiina Antinoja, Olli Metso, Anna Koskinen, Mia Pujol

 • Yhteistyö

  Voodoo Associates, Janousek & Havlicek, Inferno Kapital, Rakennuttajapalvelu Arto Palo, Puuinfo

 • Maininnat

Kangasalan kauppahalli

Kauppahallista uudenlainen kaupan ja elämysten ympäristö

Kaupungin keskellä olleesta pysäköintialueesta kehitettiin toimintojen ja tapahtumien tori. Torille sijoittuva kauppahalli on uudenlainen kaupan ja elämysten ympäristö. Kaupunki edistää hanketta tontinluovutuksen käynnistämisellä vuoden 2024 aikana.

Kangasala_LifestyleHub kauppahalli
Kangasala_LifestyleHub kauppahalli

Kangasalan kaupunki halusi kehittää laajan pysäköintialueen ja pienen torin muodostamaa, hyvin keskeisellä sijainnilla olevaa aluetta monipuolisemmaksi ja paremmin eri käyttäjäryhmiä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Toriympäristön vapauttaminen viihtymisen ja tekemisen paikaksi

Torisuunnittelun alkuvaiheissa MUUAN järjesti yhteistyössä Nordic Worksin kanssa alueen kehittämisestä kiinnostuneille kuntalaisille, yrittäjille ja virkamiehille suunnatun työpajan, jossa kartoitettiin tahtotilaa. Torialueilta toivottiin vehreyttä, toiminnallisuutta ja eritoten tekemistä lapsiperheille. Taiteen toivottiin olevan läsnä ja torimyyntiin kaivattiin ympärivuotisia tiloja. Työpajan aikana laadittiin toiveiden pohjalta alustavat ideasuunnitelmat torialueille.

Työpajan jälkeen MUUAN jatkoi torialueen konseptin ja yleissuunnitelmasta vastaavana suunnittelijana.

Kangasalan Torin yleissuunnitelman kantavana teemana oli toriympäristön autopysäköinnin keskittäminen uuteen pysäköintirakennukseen ja varsinaisen toriympäristön vapauttaminen viihtymisen ja tekemisen paikaksi. Yleissuunnitelmassa uuden Kangasalan torin brändikärjiksi nostettiin taide, lähiruoka ja tapahtumat. Torialueelle yleissuunnitelmassa ehdotettiin muun muassa uudisrakennusta – kauppahallia ja katettua myyntikatosta.

 

Kangasala_LifestyleHub kauppahalli
Taiteen toivottiin olevan läsnä ja torimyyntiin kaivattiin ympärivuotisia tiloja

Kauppahalli (LifestyleHub)

Vuoden 2019 alussa valmistui MUUAN Oy:n laatima Kangasalan kauppahallia koskeva brändi- ja konseptisuunnitelma, jossa on perehdytty kaupallisen konseptin muotoiluun, toiminnallisen sisällön määrittelyyn sekä tarkasteltu rakennuksen laajuutta vetovoimaisen ja tarjonnaltaan riittävän monipuolisen asiointiympäristön edesauttamisen näkökulmasta.

Brändi- ja konseptisuunnitelman kantava ajatus on uudistaa perinteiseksi miellettyä kauppahalliympäristöä. Kangasalan kauppahallista tavoitellaan asiointirakennuksen sijaan vetovoimaista julkista rakennusta, joka kutsuu eri kohderyhmiä osallistumaan toimintaan – LifestyleHubia (hankenimi).

Brändi- ja konseptisuunnitelman laadintaan osallistui MUUANin lisäksi Voodoo Associates. Lisäksi työssä osallistettiin noin 800 kuntalaista kauppahallin toimintojen suunnitteluun (kysynnän määrittely) sekä noin 70 alueellista lähiruoka- ja käsityötoimijaa uudenlaisen palveluekosysteemin muotoilemiseksi.

Brändi- ja konseptisuunnitelman jälkeen käynnistyi LifestyleHubin (kauppahallin) hankesuunnitelman laadinta, joka valmistui kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019. Hankesuunnitelman laadinnasta ja LifestyleHubin (kauppahallin) arkkitehtisuunnittelusta vastasi MUUAN Oy.

Kangasala_LifestyleHub kauppahalli

Konsepti

LifestyleHub houkuttelee keskustaan kuntalaisia, vierailijoita sekä palveluntarjoajia. Kytkemällä kaupan tilat, ravintolat, kehittämisen ja osallistumisen mahdollistamat tapahtumatilat kokonaisuudeksi luodaan synergiaetuja eri toimijoiden välille sekä mahdollistetaan Kangasalan keskustan kaupallisen vetovoimaisuuden kehittämisen ja toriympäristön aktivoinnin aamusta iltaan.

Kangasalan asukkaille rakennuksen on tarkoitus tarjota monipuolisia palveluja ja julkisia oleskelutiloja, tuoden dynaamisuutta Kangasalan katukuvaan. Tuottajille ja toimijoille LifestyleHub mahdollistaa lisäarvon syntymisen tilasynergian ja operaattorivetoisen yhteismarkkinoinnin, -viestintäresurssien sekä verkostosuhteiden kautta.

Kangasala_LifestyleHub kauppahalli

LifestyleHubissa osallistutaan ja opitaan

LifestyleHubin tulevan liiketoimintasuunnitelmakonseptin ytimen muodostavat laadukkaista raaka-aineista ja tuotteista koostuva uniikki kaupallinen tarjonta, aktiivinen matalan kynnyksen yleisösuhde sekä ruuan kentälle tarjottavat työkalut oppimiseen, osallistumiseen ja kehittämiseen.

LifestyleHubin tehtävänä ei ole pelkästään houkutella ihmisiä ostamaan ja kuluttamaan vaan myös osallistumaan ja oppimaan. Kurssit, koulut, tilaisuudet ja tapahtumat sekä vastuullinen ja tuottajia kunnioittava, jalustalle nostava viestintä brändää alueellisen ruuan ja sen osaajat sankareiksi, joita halutaan seurata ja joilta halutaan oppia.

Rakennusta voidaan käyttää monipuolisesti tapahtumatuotantoon. Toritiloihin kytkettynä Kangasalan keskustassa on mahdollista järjestää monipuolisempia tapahtumia, festivaaleja ja markkinoita.

Kangasalan tori myös merkittävä seudullinen päivämatkailukohde

Torialueen kehittäminen käynnisti lähialueelle useita muita hankkeita. Osittain jo toteutetut hankkeet tuovat toriympäristön läheisyyteen 1 150 uutta asukasta, 250 uutta työpaikkaa ja lähes 100 majoituspaikkaa.

Valmistuessaan Kangasalan tori ja kauppahalli tarjoavat hyödyntämismahdollisuuksia Kangasalan matkailuelinkeinolle ja rakennuksen tarjonta kohottaa osaltaan Kangasalan profiilia kiinnostavana kulttuuri- ja tapahtumakohteena. Kangasalan tori on sekä maantieteellisesti, että saavutettavuudeltaan keskeisellä sijainnilla ja täten myös merkittävä seudullinen päivämatkailukohde.

Kangasala_LifestyleHub kauppahalli

Lisää projektejamme:

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Steniuksenkentän viitesuunnitelma
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Kemin pohjoinen keskusta
Kemi, Suomi
Alueet
2020
Tornion Suensaaren brändikartoitus
Tornio, Haaparanta, Suomi, Ruotsi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2016