• Sijainti: Sipoo, Puu-Talma, Suomi
 • Vuosi: 2022
 • Laajuus: 12 000m2
 • Tyyppi: Alueet
 • Tilaaja: Sipoon kunta
 • Työryhmä

  Aura Pajamo, Olli Metso, Oskari Lumikari, Aleksi Rastas, Tiina Antinoja, Tytti Kaattari

 • Yhteistyö

  Talonpoikaiskulttuurisäätiö (Jari Vesanen), Ramboll Finland Oy (Ilkka Taipale, Kaisa Kärkkäinen)

 • Työkalut

  Arkkitehtisuunnittelu, konseptisuunnittelu, maankäytön suunnittelu

Sipoon Puu-Talma

Perinnerakentamisen erityisalue tarjoaa persoonallisia asumisen ratkaisuja Sipoossa Talman kylässä

Kiertotalous ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ei ole uusi idea, vaan Suomessakin vuosisatoja vanha perinne. Erityisesti hirsirakennukset on lähtökohtaisesti rakennettu siirrettäviksi ja muokattaviksi.

Puu-Talma

Työelämän murros, pysähtyminen ja tilan tarve kotona ovat saaneet kaupunkilaiset pohtimaan asuin- ja elintapojaan

Kaupungistumisen myötä suuri osa hirsirakennuksista on kuitenkin hylätty, sillä sijainti ei ole ollut sopiva. Toisaalta pandemian vauhdittama työelämän murros, pysähtyminen ja tilan tarve kotona ovat saaneet kaupunkilaiset pohtimaan asuin- ja elintapojaan. Siirrettävät rakennukset ovat kooltaan tyypillisesti suuria, ja niitä on vaikea sovittaa suurten kaupunkiseutujen uudispientalotonteille. Oman haasteensa ongelmaan luo lainsäädäntö, joka etsii jatkuvasti keinoja hyväksyä rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä.

Siirrettävät rakennukset ja uudisrakennukset sulassa sovussa

Sipoon Talmaan sijoittuva Puu-Talman alue on suunniteltu nimenomaan siirrettäviä rakennuksia silmälläpitäen. Alueelle voi sijoittua myös uudisrakennuksia, joiden tulee niin ikään olla puurunkoisia ja sopeutua siirrettyjen rakennusten joukkoon.

Laadittu viitesuunnitelma toimii tulevan asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjana. Työssä on määritelty aluerakenne, tonttien tyypit, korttelien ja rakennusten sijainnit sekä yhteiset kohtaamisten paikat. Tärkeänä osana työtä on laadittu alueen konsepti, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja toisaalta tarjota asukkaille omannäköisiä ja joustavia asumisen ratkaisuja. Työ koostuu analyysista, konseptista ja varsinaisesta viitesuunnitelmasta. Näiden lisäksi laadittiin asemakaavoituksen tueksi alueen kunnallistekninen suunnitelma sekä rakennustapaohjeen viitemateriaalit, joiden tarkoituksena on tarkentaa alueen periaatteita rakennushankkeeseen ryhtyville. Suunnittelua ohjasi työryhmä, joka koostui kunnan kaavoittajista sekä Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiantuntijasta.

Puu-Talma
Puu-Talma
Puu-Talman lähtötilanne kumpuaa megatrendeistä: yhteisöllisyydestä, monipaikkaisuudesta ja kiertotaloudesta

Analyysivaihe: megatrendit ja benchmarkit

Työn alussa perehdyimme suunnitteluvaiheeseen maastokäynnin ja alueanalyysin kautta. Analyysissä tutkittiin suunnittelualueen luontoarvoja, maisema-arvoja sekä liikenneyhteyksiä ja sijoittumista nykyisen seuturakenteeseen – Puu-Talma sijaitsee viiden kilometrin päässä Keravan asemalta. Lisäksi tutustuimme vastaaviin hankkeisiin muualla Suomessa, kuten Sulvan kylään Mustasaaressa. Puu-Talman lähtötilanne kumpuaa monilta osin kansainvälisistä megatrendeistä, kuten yhteisöllisyydestä, monipaikkaisuudesta ja kiertotaloudesta. Analyysin pohjalta laadimme työryhmän kesken suunnittelulle laadulliset tavoitteet.

Puu-Talma perustuu ajatukseen siitä, että alueelle muuttaa samanlaisia arvoja jakavia, mutta erilaisissa elämäntilanteissa olevia asukkaita. Asukkaiden yhteisiä arvoja ovat esimerkiksi identiteetti ja jatkuvuus, yhteisöllisyys, helppo arki sekä luonnonläheisyys. Alueen asukkailla on mahdollisuus toteuttaa näitä arvoja asuinympäristössään. Asukkaat myös hyötyvät toinen toisistaan.

 

 

Puu-Talma

Kyläyhteisön räätälöidyt käyttäjäryhmät

Konsepti koostuu neljästä erilaisesta käyttäjäryhmästä, joille on laadittu kuvaukset sekä luonnosmaiset tontinkäyttösuunnitelmat elämäntilanteesta riippuen. Käyttäjäryhmien yhteydessä on kuvattu, millaisia palveluita kyseinen ryhmä voisi käyttää ja toisaalta millaisia palveluita ryhmä voisi tarjota muille. Näin luodaan palveluiden vastavuoroinen verkosto, jota tuetaan joustavilla tontinkäyttöratkaisuilla. Esimerkiksi Kädentaitaja-asukkaat voivat käyttää verstas- ja talkoopalveluita, ja osaltaan tarjota kunnostus- ja korjausapua. Konseptin tarkoituksena on toteuttaa alussa määriteltyä tavoitetta ”Tilaa elää”.

Puu-Talman tonttihaku on käynnistynyt kesällä 2022. Sopivien asukkaiden löydyttyä alue siirtyy asemakaavoitukseen vuonna 2023.

Tulevaisuudessa Puu-Talma kehittyy omana, erityisenä osana Talman kasvavaa kyläyhteisöä. Alueesta muodostuu ainutlaatuinen toiminnallinen kokonaisuus, jolla on vahva identiteetti. Suunnitelma mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 150 asukkaalle. Puu-Talma tarjoaa mahdollisuuden asumiseen maaseudun rauhassa, erinomaisten palveluiden yhteydessä.

Lisää projektejamme:

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Steniuksenkentän viitesuunnitelma

Suomi, Helsinki, 2020 Alueet, Rakennukset & Tilat
Sipoon Taasjärvi

Sipoon Taasjärvi

Suomi, Sipoo, 2020 Alueet
Hollolan keskuskorttelien kehityssuunnitelma
Hollola, Suomi
Alueet
2023
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Aviapoliksen Manttaalitie
Vantaa, Suomi
Alueet
2021
Jakomäen Vuorensyrjä
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Aninkaisten kokonaiskonsepti
Turku, Suomi
Alueet
2021
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Hyrylän Jokipuisto
Tuusula, Suomi
Alueet
2018
Hervannan pohjoisakselin kehityssuunnitelma
Tampere, Suomi
Alueet
2018
Laitilan seurakuntatalo
Laitila, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018
Asuinkortteli Suomenlinnaan
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2016
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015