• Sijainti: Sipoo, Suomi
  • Vuosi: 2020
  • Laajuus: 57,4 ha
  • Tyyppi: Alueet
  • Tilaaja: Sipoon kunta
  • Työryhmä

    Olli Metso, Aleksi Rastas, Oskari Lumikari, Anna Koskinen, Tytti Kaattari, Ville Mujunen

  • Työkalut

    Maankäytön suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu

Sipoon Taasjärvi

Maisema- ja rakennusarvoiltaan herkän alueen kehitys osaksi kaupunkia

Sipoon Taasjärven itäpuolen tontinkäyttösuunnitelma liittää maisema- ja rakennusarvoiltaan huomattavan luonnonläheisen ja huvilamaisen alueen osaksi kehittyvää Söderkullaa.

Sipoon-Taasjarvi

Pientalovaltainen taajamanosa huomioi alueen herkät ominaispiirteet

Työn lähtökohtana oli kehittää alueesta pientalovaltainen taajamanosa, joka huomioi ratkaisuissaan alueen herkät ominaispiirteet, ja joka mahdollistaa yleiskaavan mukaisen kokoojakadun rakentamisen alueen läpi. Kehittämiskyselyllä nuorisotalon toimintaa peilattiin lisäksi lähiympäristön kehityshankkeisiin, paikallisiin muutosnäkymiin, sekä benchmark -kohteisiin.

Sipoon-Taasjarvi
Sipoon-Taasjarvi

Lopulliseen suunnitelmaan kuntalaisten toiveesta uudisrakentamista koskeva rakennustapaohjeisto

MUUAN toteutti alueelle Sipoon kunnan tilaamana asemakaavoitusta tukevan tontinkäyttösuunnitelman ja rakennustapaohjeiston. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle luotiin analyysien pohjalta kaksi yleissuunnitelmavaihtoehtoa. Jälkimmäisessä vaiheessa viimeisteltiin lopullinen suunnitelma kuntalaisten palautteen pohjalta sekä koostettiin erityisesti uudisrakentamista koskeva rakennustapaohjeisto. Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan vuoden 2022 lopussa.

Sipoon-Taasjarvi
Sipoon-Taasjarvi

Nykypäivän aluekehittämisessä pitää huomioida monia kysymyksiä

Kiihtyvän kaupungistumisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen myötä Taasjärven kaltaisten alueiden muutoksiin liittyvät suunnittelukysymykset ovat ajankohtaisia aluekehittämisessä. Miten luoda nykypäivän tarpeiden näkökulmasta alueen historiaan uusi luku? Miten yhteensovittaa tiivistämisen tarpeet ja luonnonläheisen miljöön ominaispiirteet? Miten mahdollistaa uuden rakennuskannan täydentäminen latistamatta suojellun rakennuskannan kaupunkikuvallista voimaa?

Vahvistetaan 1930–1960 -lukujen loma-asumisen kylämäistä kaupunkirakennetta

Tekemämme tontinkäyttösuunnitelma on tasapainoinen kokonaisuus alueen pienipiirteisen maiseman säilyttämisen ja nykypäivän kehittyvän asuinalueen vaatimusten välillä. Keskeisessä osassa suunnittelua olikin nykyisten asumisen tarpeiden tulkitseminen niiden suunnitteluratkaisujen kautta, jotka vahvistavat alueen omintakeisia piirteitä. Suunnitelmassa uudisrakentamisen määrä ja sijoittelu pihapiirimäisiksi kokonaisuuksiksi jatkaa 1930–1960 -lukujen loma-asumisen kylämäistä kaupunkirakennetta. Alueen vaihtelevat maastonkorkeudet ja metsäinen yleisilme ohjaavat rakennusten hienovaraiseen, ympäristöä kunnioittavaan sijoitteluun. Asuinalueen identiteetin kannalta uudisrakentamisen lisäksi vähintään yhtä merkittävässä osassa ovat vanha rakennuskanta ja sen huolellinen korjaaminen.

Lisää projektejamme:

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Kemin pohjoinen keskusta

Kemin pohjoinen keskusta

Suomi, Kemi, 2020 Alueet
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Kehitysvammaisten kortteli Hakunilaan
Vantaa, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Hartaanselänranta
Oulu, Suomi
Alueet
2021
Casino Tampere
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Kemin keskustan kehittämisen strateginen ohjeisto
Kemi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2019
Kirkkosaaren yleissuunnitelma
Vähäkyrö, Suomi
Alueet
2019
Kaupin terveys- ja hyvinvointikortteli
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Koskelan näkö- ja kuulovammaisten kortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018