• Sijainti: Iisalmi, Suomi
  • Vuosi: 2023
  • Laajuus: 4 000 k-m2
  • Tyyppi: Rakennukset ja Tilat
  • Tilaaja: Iisalmen Teollisuuskylä Oy

Työn ja asumisen timantti – Uusi Tietotalo

Asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille Iisalmessa

Iisalmen ydinkeskusta on saamassa uuden timantin kaupungin toimitilayhtiö Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n käynnistämän toimitilahankkeen myötä.

Uusi Tietotalo Iisalmi

Arvoja kunniottavalla kehittämisellä elinvoimaa

Keskustaan suunniteltu Uusi Tietotalo on n. 4 000 k-m2 asuin-, liike- ja toimitilarakennus. Kohde sijaitsee Iisalmen kaupallisessa ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti keskeisesti torin läntisenä taustana. MUUAN on laatinut kohteen konsepti- ja viitesuunnitelman yhdessä Sweco Finland Oy:n kanssa.

Iisalmen Teollisuuskylä Oy:llä on tahtotilanaan kehittää tontille laadukasta toimisto- ja asuinrakentamista yritystoiminnan ja keskustan elinvoimaistamiseksi. Tavoitteena uudisrakentamiselle on ympäristön arvoja säilyttävä kehittäminen ja kaupunkirakenteen eheyttäminen. Kehittämisellä Iisalmen keskustaan halutaan lisää laadukkaita palveluita, liike- ja toimitilaa sekä asumista.

 

 

Uusi Tietotalo Iisalmi

Kokonaisvaltaista ja tarpeista kumpuavaa kehittämistä

MUUANin vuonna 2022 Iisalmen kaupungille laatima Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys toimi alkusysäyksenä Riistakatu 5 tontin kehittämiselle. Tontilla nykyisellään sijaitseva v. 1956 valmistunut vanha Postitalo on lähestymässä peruskorjausikää, mutta vanhan rakennuksen kehittäminen moderniin toimitilakäyttöön on useissa selvityksissä todettu haasteelliseksi. Keskusta-alueen elinvoimaselvityksen jälkeen Teollisuuskylä jatkoikin esille nousseiden kehittämisideoiden konseptointia yhdessä MUUAN Oy:n ja Sweco Finland Oy:n konsulttien kanssa, ja yhteistyön tuloksena visioitu konsepti jalostui moderniksi, valmiiksi viitesuunnitelmaksi ”Työn ja asumisen timantti – Uusi Tietotalo”.

Laadittu suunnitelma pohjautuu pitkälti vuorovaikutukseen paikallisten toimijoiden kanssa. Sekä konsepti- että viitesuunnitteluvaiheessa on selvitetty laajasti eri sidosryhmien tarpeita haastattelemalla yrityksiä, oppilaitoksia ja kaupungin omia toimintayksiköitä. Osallistamisen avulla kartoitettiin, millaisia tarpeita paikallisilla toimijoilla on tilojen ja palveluiden osalta, ja toisaalta myös miten paikalliset yrittäjät voivat näihin tarpeisiin vastata.

Uusi Tietotalo Iisalmi
Osallistamisen avulla kartoitettiin, millaisia tarpeita paikallisilla toimijoilla on tilojen ja palveluiden osalta.

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelun pohjaksi laaditussa konseptisuunnitelmassa työnteko, yrittäminen ja asuminen muodostavat kiinnostavan, iisalmelaisten tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden. Rakennuksen tilat ovat monikäyttöisiä sekä muuntojoustavia, ja voivat näin palvella useita käyttäjäryhmiä. Rakennus elää muuttuvien tilatarpeiden mukana, ja toimii alustana uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Käyttäjien tarpeiden laaja-alaisen ymmärryksen siivittämänä luotua palveluekosysteemiä on testattu ja jalostettu monesta eri näkökulmasta tavoitteena luoda elävä ja käyttäjilleen monenlaista lisäarvoa tuottava kokonaisuus. Toimijoita ja näiden välisiä toiminnallisia ja taloudellisia suhteita, ydintoimintoja- ja resursseja, strategisen tason yhteistyösuhteita ja tulo- ja menovirtoja hahmotettiin konseptissa taloudellisen toimintamallin arviointityökalulla. Sen avulla voitiin tarkastella, mitä resursseja, tekoja, vuorovaikutussuhteita ja toimijoita vaaditaan, jotta Tietotalon konseptin palvelulupaus voidaan lunastaa.

Uusi Tietotalo Iisalmi

Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri

Uuden Tietotalon arkkitehtuuri ammentaa vanhan Postitalon identiteetistä massoittelun, julkisivuaukotuksen ja julkisivuvärityksensä osalta. Tavoitteena on laadukkaalla rakentamisella täydentää ja harmonisoida arvokasta kaupunkiympäristöä. Rakennusmassa asettuu nykyisen Postitalon mukaisesti ja luo yhtenäisen toriaukiota rajaavaan julkisivun. Keskustamaista kaupunkirakennetta vahvistetaan rajaamalla katutilaa myös Kauppakadun puolelta. Kortteli täydentyy näin eheäksi kokonaisuudeksi.

Torin puoleisessa osassa sijaitsee asuntoja, joista avautuu näkymät torille ja sisäpihalle. Asuinosan maantasossa sijaitsee liike- ja aputiloja. Toimitilat sijoittuvat Kauppakadun puoleiseen siipeen, jossa runkosyvyys mahdollistaa monipuoliset monitilatoimistoratkaisut sekä joustavat tilanjakomahdollisuudet eri vuokralaisille. Toimitilaosan maantasokerroksessa, Riistakadun ja Kauppakadun kulmassa, sijaitsee työskentelykahvila ja sen yhteydessä olevat toimistojen yhteiset aulapalvelut. Viitesuunnitelmassa on esitetty monitoimitila, joka mahdollistaa eri tilaisuuksien (yritystilaisuudet, seminaarit, tapahtumat jne.) järjestämisen. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asumisen osuus olisi noin yksi kolmasosa hankkeesta ja loput jakautuvat liiketilojen, toimistojen ja työskentelykahvilan kesken. Lopulliset tilakoot tarkentuvat suunnittelun edetessä kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta 15.8.2023 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

 

Lisää projektejamme:

Porin Nuorisotalo

Porin Nuorisotalo

Suomi, Pori, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Karhulan koulukeskus

Karhulan koulukeskus

Suomi, Kotka, 2022 Rakennukset & Tilat
Vanha Domus

Vanha Domus

Suomi, Tampere, 2020 Rakennukset & Tilat
Hollolan keskuskorttelien kehityssuunnitelma
Hollola, Suomi
Alueet
2023
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Aviapoliksen Manttaalitie
Vantaa, Suomi
Alueet
2021
Jakomäen Vuorensyrjä
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Aninkaisten kokonaiskonsepti
Turku, Suomi
Alueet
2021
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Hyrylän Jokipuisto
Tuusula, Suomi
Alueet
2018
Hervannan pohjoisakselin kehityssuunnitelma
Tampere, Suomi
Alueet
2018
Laitilan seurakuntatalo
Laitila, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018
Asuinkortteli Suomenlinnaan
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2016
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015