• Sijainti: Helsinki, Suomi
 • Vuosi: 2018
 • Laajuus: 32 435 brm2
 • Tyyppi: Rakennukset ja Tilat
 • Tilaaja: WasaGroup Oy
 • Työryhmä

  Olli Metso, Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska, Tiina Antinoja, Tytti Kaattari

 • Yhteistyö

  Nomaji maisema-arkkitehdit, Infrako

 • Laajuus

  32 435 brm2 (Jäähallitilat n, 5000-6000 m2, Leikkimaa konsepti n. 4000 m2, Kuntosali 1000m2, Lääkäriasema n. 500m2, liikuntahallitilat 10 000 – 12 000 m2, pysäköinti 150-300 autopaikkaa, hotelli 3000 m2

 • Työkalut

  2018 (konsepti- ja viitesuunnittelu), 2019-2020 (kaavoitusprosessi, 2021-)

Viilarintie - tulevaisuuden vapaa-ajan keskus

Kuinka kehitetään toiminnallisesti monipuolinen ja tulevaisuuden vapaa-ajan keskus urbaaniin kaupunkiympäristöön?

Kehityshankkeen tavoitteena on vastata jääurheilun kasvaviin junioriharrastajamääriin tarjoamalla parempia tiloja kyseisten lajien käyttöön ja samalla tukea kaikkien kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksia.

Viilarintie

Monipuolisista tiloista lempipaikka kaikille käyttäjille

Hankkeeseen sisältyy myös eri pallopelit mahdollistavia tiloja. Kokoamalla liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja saman katon alle mahdollistetaan harrastajan kehittyminen urheilijana. Näin edesautetaan harrastajan lähipiirin kytkemistä liikunnallisiin aktiviteetteihin sekä luodaan positiivisia säteilyvaikutuksia myös lähiympäristön asukkaille ja alueella työskenteleville. Tavoitteena on inspiroiva ja elämyksellinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus, jonka monipuolisista tiloista löytyy lempipaikka kaikille käyttäjille sekä huolehtiva toimintaympäristö, joka luo tukea ja turvaa nuorille harrastajille. Tavoitteena on myös muuttaa perinteistä ajattelumallia, jossa liikuntapaikka nähdään arjesta irrallisena kohteena, johon nuorta harrastajaa joudutaan kuskamaan ja tämän jälkeen seisomaan kentän reunalla toimeettomana. Kokonaisuus muodostuu jääurheilun tiloista, pallopelien tiloista, oheisharjoittelutiloista sekä urheiluun ja vapaaaikaan liittyvistä liikunnallisista palveluista.

Viilarintie
Viilarintie

MUUAN vastasi kohteen konseptin kehittämisestä kokonaisratkaisun, palvelukonseptin ja tilaohjelmoinnin osalta. Konseptisuunnitelman pohjalta MUUAN vastasi tontin kaavamuutosta edeltäneestä luonnos- ja viitesuunnitelmien laadinnasta toimien suunnitteluryhmän pääkonsulttina. Suunnitteluryhmään kuului lisäksi Infrako Oy (hulevesitarkastelut) sekä Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy (maisemasuunnittelu). Hankkeen tilaajana ja tiiviinä konseptoinnin sekä hankekehittämisen yhteistyökumppanina toimi WasaGroup Oy.

Viilarintie
Viilarintie

Tulevaisuuden liikuntatilat varmistavat myös lähipiirin viihtymisen

Jääkentät, liikuntahallit, kuntosali, hyvinvointikeskus, lääkäriasema, seurojen tilat sekä leikkimaa muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa harrastajan lähipiirin viihtymisen harrastuksen parissa aktivoiden heitä myös hyvinvoivaan liikunnalliseen elämäntyyliin. Monipuolisen kokonaisuuden kehittäminen vaatii, että yksittäisen harrastajan lisäksi huomioidaan myös muut mahdolliset kohderyhmät. Lähipiirin huomiointi sekä harrastamisen helppous madaltavat myös harrastamisen ja kokeilemisen kynnystä. Hankkeeseen liittyvä sporttihotelli mahdollistaa rakennuksen käytön urheiluun liittyviin leirityksiin ja turnauksiin. Hotelli palvelee myös koko alueellista liikuntakeskittymää ja toimijoiden tarjoamat palvelut mahdollistavat liikunnalliset palvelupaketit ja -kokonaisuudet alueella. Tavoitteena on tarjota monipuolinen toimintaympäristö, joka luo synergiaetuja eri liikuntaan liittyvien toimijoiden välille. Tulevaisuuden suurista megatrendeistä vapaa-ajan lisääntyminen, työajan lyheneminen, etätyön lisääntyminen ja kiinnostus omaa hyvinvointia kohtaan luovat hyviä menestymismahdollisuuksia hankkeen tarjoamalle toimintaympäristölle. Kokoamalla toimintoja kokonaisuudeksi vähennetään turhaa liikkumisen tarvetta ja mahdollistetaan harrastajien sekä harrastajien lähipiirien tehokkaampi ajanhallinta ja mukavampi arki.

Kansainvälisestikin ainutlaatuiset ja ennennäkemättömän monipuoliset tilat

Kaavan vahvistumisen jälkeen kohteen arkkitehtisuunnittelua on jatkettu käynnistämällä kohteen yleissuunnittelu. Koronapandemia aiheutti suuria haasteita liikunta-alan toimijoille ja hankkeen edistämisen osalta päätettiin ottaa aikalisä. WasaGroup on aikeissa käynnistää hankkeen jatkosuunnittelun vuosien 2023-2024 aikana.

Valmistuessaan Viilarintien hanke tarjoaa kansainvälisillä mittareilla mitattuna ainutlaatuiset ja ennennäkemättömän monipuoliset fasiliteetit liikunnan ja vapaa-ajan tuloskeskeiseen harjoitteluun ja harrastamiseen sekä liikunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Hanke vahvistaa Helsingin Myllypuron liikuntapuiston profiloitumista merkittävänä liikuntatoimintojen keskittymänä ja monipuolistaa palveluntarjonnallaan kaupunkia. Toimijoiden välistä synergiaa edesauttava konsepti mahdollistaa uusien liiketoimintojen syntymisen.

 

Viilarintie
Viilarintie

Lisää projektejamme:

Porin Nuorisotalo

Porin Nuorisotalo

Suomi, Pori, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Karhulan koulukeskus

Karhulan koulukeskus

Suomi, Kotka, 2022 Rakennukset & Tilat
Vanha Domus

Vanha Domus

Suomi, Tampere, 2020 Rakennukset & Tilat
Hollolan keskuskorttelien kehityssuunnitelma
Hollola, Suomi
Alueet
2023
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Aviapoliksen Manttaalitie
Vantaa, Suomi
Alueet
2021
Jakomäen Vuorensyrjä
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Aninkaisten kokonaiskonsepti
Turku, Suomi
Alueet
2021
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Hyrylän Jokipuisto
Tuusula, Suomi
Alueet
2018
Hervannan pohjoisakselin kehityssuunnitelma
Tampere, Suomi
Alueet
2018
Laitilan seurakuntatalo
Laitila, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018
Asuinkortteli Suomenlinnaan
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2016
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015