• Sijainti: Pori, Suomi
 • Vuosi: 2020
 • Laajuus: 28ha +1950 brm2
 • Tyyppi: Rakennukset ja Tilat, Alueet
 • Yhteistyö: Nomaji maisema-arkkitehdit
 • Tilaaja: Porin kaupunki & Visit Pori
 • Työryhmä

  Olli Metso, Oskari Lumikari, Alice Mattila, Aleksi Rastas, Tiina Antinoja

 • Työkalut

  Konseptisuunnittelu, brändinrakennus, arkkitehtisuunnittelu, rakennetun ympäristön palvelumuotoilu

Yyterin aukion yleissuunnitelma

Yyterin aukiosta koko alueen tunnistettava ja toiminnallinen saapumisen paikka

Yyteri on Porin kaupungin matkailullinen kärkihanke, johon kaupunki on investoinut vuodesta 2018 lähtien.

Yyteri aluesuunnitelma

Parannetaan houkuttelevuutta ja luodaan uusia edellytyksiä liiketoiminnalle

Yleissuunnitelman tavoitteena on parantaa Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuut­ta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta sekä luoda uusia palveluja Yyterin käyttäjille ja uusia edellytyksiä liiketoiminnalle alueen pääsaapumisalueen ympäristössä.

Yyteri aluesuunnitelma

Merkittäviä parannuksia alueen käytettävyyteen

Miten alueen pääsaapumisaluetta tulisi kehittää, jotta Yyterin rannan toiminnallinen synergia monipuolistuisi? Mitkä ovat ne asiat, joita pääsaapumispaikalla vieraileville halutaan tarjota? Miten tämänkin alueen kahtia jakava dyyni huomioidaan osana kokonaisuutta?

MUUAN kehitti alueen pääsaapumisalueelle kokonaiskonseptin, joka vastaa näihin kysymyksiin luoden alueen pääsaapumisalueen erilaisista osatekijöistä ja osa-alueista yhden koherentin kokonaisuuden.  Yleissuunnitelmassa parannettiin merkittävästi myös aukion liikkumisjärjestelyjä, maisemallista ilmettä, kalustusta, opastusta, valaistusta jne. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehtien kanssa.

Inspiraationa Yyterin ainutlaatuinen luonto

Suunnittelun lähtökohtina toimi voimassaoleva asemakaava sekä Yyterin kehittämisen strategiset suunnitelmat. Merkittävin lähtökohta ja inspiraation lähde suunnittelutyölle oli Yyterin ainutlaatuinen luonto. Työn kirkkaimpina tavoitteina olis sen kestävä käyttö sekä alueen palvelukokemuksen parantaminen.

Yyteri aluesuunnitelma

Kantavana ajatuksena kytkeä toiminnot monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi uudella reitillä

Mäntyluodontie on seudullinen pääväylä, jolta on suorat ajoneuvoliikenteen yhteydet dyyneillä sijaitseville päätoiminnoille. Rannansuuntainen dyyni jakaa alueen visuaalisesti ja toiminnallisesti kahtia: toiselle puolen jää saapumisen paikat ja toiselle puolelle upea ranta-alue.

Suunnitelman kantavana ajatuksena on kytkeä Dyynin varren toiminnot monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi uudella reitillä. Pääasiallisesti kevyenliikenteen reitiksi tarkoitetun yhteyden varteen sijoittuu saapumisen ja oleskelun toimintoja sekä aktiviteetteja kuten ulkokuntosali, vessat, Yyteri-pyörät, istuskelu- ja kokoontumispaikkoja, opasteita yms. Kaupallisemmat toiminnot kehittyvät rannan puolelle nykyisille paikoille saaden tukea yhdistävän reitin kautta muodostuvasta liikennevirrasta sekä toiminnallisen synergian monipuolistumisesta.

Yyteri aluesuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään kolme puurakenteista rakennusta

Itse pääsaapumisaukiolla ja sen välittömään läheisyyteen Yyterin ensimmäisen dyynin laelle suunnitelmassa esitetään kolme puurakenteista rakennusta, jotka muodostavat yhtenevän ja tunnistettavan kokonaisuu­den. Rakennusten arkkitehtuuri on ympäröivän luonnon inspiroimaa. Katot polveilevat dyynien tavoin ja sulautuvat osaksi maisemaa etenkin päädyynin rannan puolella. Paikoin massiivisenkin katon alla olevat rakennukset ovat suurten ikkunapintojen ansiosta yleisilmeeltään keveitä ja läpinäkyviä. Vaihtelua julkisivuihin tuo puuverhoilu ja puusta tehdyt pylväiköt, jotka luovat luontevasti näkösuojaa esimerkiksi saniteettitilo­jen ja varastojen kohdalla.

Rakennukset Piletti, Prikka ja Praasu ovat luonteeltaan erilaisia. Yhdessä ne muodostavat pääsaapumisalueen yhteyteen monipuolisen palvelukokonaisuuden. Rakennuksia yhdistää Yyterin aukion luuppi: reitti, jonka varrella tarinnallistetut opasteet kertovat esimerkiksi alueen historiasta, maisemanmuodostumisesta, linnustosta ja kasvillisuudesta.

Yyteri aluesuunnitelma

Piletin eli ensimmäisen rakennuksen hankesuunnitelma

Yleissuunnitelmatyön valmistuttua MUUAN on laatinut aukion rakennuksista ensimmäisen, Piletin, tarkennetun konseptisuunnitelman osaksi sen hankesuunnittelua. Rakennukset liittyvät osaksi Yyterin alueen strategista kehittämistä ja ovat toteutuessaan merkittävä lisä koko alueelle. Piletin toteutuksesta vastaa Porin kaupunki.

Lisää projekte

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Kemin pohjoinen keskusta

Kemin pohjoinen keskusta

Suomi, Kemi, 2020 Alueet
Yyterin Piletti

Yyterin Piletti

Suomi, Pori, 2019 Rakennukset & Tilat
Tornion Suensaaren brändikartoitus

Tornion Suensaaren brändikartoitus

Suomi, Ruotsi, Tornio, Haaparanta, 2016 Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
Matintalon kehityssuunnittelma
Turku, Suomi
Rakennukset & Tilat
2022
Puu-Talma
Sipoo, Puu-Talma, Suomi
Alueet
2022
Kehitysvammaisten kortteli Hakunilaan
Vantaa, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Myyr York -sporttikorttelit
Vantaa, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Jakomäen Vuorensyrjä
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Steniuksenkentän viitesuunnitelma
Helsinki, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2020
Sipoon Taasjärvi
Sipoo, Suomi
Alueet
2020
Turun Kirkkopuiston Terassi
Turku, Suomi
Alueet
2020
Kaupin terveys- ja hyvinvointikortteli
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Mellinintien kaupunkivillat
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Yyterin Piletti
Pori, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Hyrylän Jokipuisto
Tuusula, Suomi
Alueet
2018
Myllypuron ”hyvinvointikaupunki”
Helsinki, Suomi
Alueet
2017
Myllypuron Liikuntamylly
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2017
Tornion Suensaaren brändikartoitus
Tornio, Haaparanta, Suomi, Ruotsi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2016
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015