MUUAN | ASUNTO ELÄMÄNTAPOJEN ESTRADINA
1413
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1413,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

”Miten tulevaisuuden urbaanit asunnot muokkautuvat moninaistuville elämäntavoille ja erilaisille asukaskunnille?”

 

Asunto elämäntapojen estradina –
Erilaistuvat elämäntavat tulevaisuuden urbaanissa asumisessa

Maailma kaupungistuu kiihtyvällä tahdilla. Kaupungit kasvavat ja tiivistyvät. Yhtä aikaa ihmisten elämäntavat muuttuvat muun muassa digitalisaation ja työnmurroksen myötä. Elämäntyylit ja erilaiset perhe- tai asuntokuntakokoonpanot moninaistuvat. Lisähaasteensa luo ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän kehityksen mukainen kaupunkirakentaminen.

 

Jotta tulevaisuuden urbaani asuminen palvelee käyttäjiään parhaiten, on tutkittava ja huomioitava suuret ja pienet trendit. Tämän tutkielman aiheena on taustoittaa tapahtuvaa muutosta megatrendien näkökulmasta, kurkistaa tulevaisuuden urbaaneihin elämäntyyleihin ja pohtia arkkitehdin silmin, mihin suuntaan asuntosuunnittelun tulisi mennä palvellakseen tulevaisuuden asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tutkimalla elämäntapoja, ihmisten tarpeita ja asumisen muutosta kestävän kaupunkirakentamisen viitekehyksessä, voidaan luoda työkalupakki tulevaisuuden asuntosuunnitteluun. Elämäntapoihin perustuvalla asuntosuunnittelun kohdentamisella aikaansaadaan rikasta ympäristöä ja tyytyväisiä asukkaita.

 

Asunto elämäntapojen estradina – Erilaistuvat elämäntavat tulevaisuuden urbaanissa asumisessa -opas on kolmesta osasta muodostuva kokonaisuus. Ensimmäinen osa pohjustaa asumisen muutoksen taustalla olevia megatrendejä ja muutosajureita. Toinen osa tarkastelee elämäntapojen erilaistumista ja niiden huomioimista kohdennetussa asumisessa. Kolmas osa syventyy pohtimaan elämäntapojen kirjon näyttäytymistä asuntosuunnittelussa. 

 

 

Lataa opas täyttämällä lomake

 

TYYPPI

Selvitys- ja tutkimustyö

VUOSI

2021

LAAJUUS

52 sivua

TYÖRYHMÄ

Tiina Antinoja, Olli Metso, Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska

YHTEISTYÖ

Taiteen edistämiskeskus Taike

Tunniste
asuminen, palvelumuotoilu, rakennussuunnittelu, selvitys, tutkimus