MUUAN | IISALMEN KESKUSTAN ELINVOIMASELVITYS
1554
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1554,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

”Elinvoimaselvityksellä keinot näivettymisen pysäyttämiseksi: strategista kehittämissuunnitelmaa noudattamalla keskustasta luodaan kiinnostava paikka asua, elää, yrittää ja vierailla.”

Case Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Lähtötilanne: Iisalmen keskustassa on näkyvissä merkkejä hiljentymisestä. Ydinkeskustassa torin läheisyydessä yrityksen ovat lopettaneet toimintansa ja jättäneet jälkeensä tyhjiä liiketiloja. Verkkokaupan helppous osaltaan houkuttelee kuluttajia asioimaan verkossa kivijalkamyymälöiden sijaan, ja koronapandemia on vielä entisestään vauhdittanut ja vahvistanut tätä ilmiötä. Kaupungin elinvoimaisuudelle elävä ja vireä tori ja keskusta toimivine yrityksineen ja monipuolisine palveluineen sekä tapahtumineen olisivat ensiarvoisen tärkeitä.

 

Vuorovaikutteisesti laadittu strateginen kehittämissuunnitelma
Laadittu selvitys luo pohjaa Iisalmen keskustan elinvoimaisuuden päämäärätietoiselle kehittämiselle Työ asettaa suunnan alueen sisällölliselle ja maankäytölliselle kehittämiselle, luoden alueelle tunnistettavan ja Iisalmen kaupungin strategioita tukevan identiteetin. Työ hahmottaa kehitettävän alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen päämäärätietoisen kehittämisen tueksi.Työ koostuu analyysistä, konseptista ja toimintasuunnitelmasta.

 

Elinvoimaselvityksen laadinnassa koko hankkeen kestävä vuorovaikutteinen sidosryhmätyö on ollut ensiarvoisen tärkeä osa. Sidosryhmätyöhön ovat osallistuneet niin kuntalaiset, alueen suuret yritykset, virkamiehet, kiinteistönomistajat kuin kehittämisestä yleisesti kiinnostuneet yhdistykset ja järjestöt. Sidosryhmätyön aikana osallistamista on toteutettu työpajoina, syvähaastatteluina sekä interaktiivisna kyselyinä. Työtä on ohjannut virkamiehistä ja alueen toimijoista muodostettu ohjausryhmä.

 

 

Lähtötiedot ja Analyysi

Analyysivaiheessa olemme perehtyneet suunnittelualueeseen sekä sen ominaisuuksiin muun muassa maastokäynnin, kaupungilta saatujen lähtötietojen sekä havaintojen kautta. Analyysissä on tutkittu keskusta-alueen nykytilaa eri identiteettien kautta, kuultu paikallisten toimijoiden näkemyksiä kehittämisessä työpajan ja syvähaastatteluiden avulla ja rinnastettu kehitystä yleisiin megatrendeihin. Analyysin pohjalta muodostimme suunnittelua ohjaavat kehittämisen tavoitteet, suunnitteluajurit, joiden pohjalta laadimme elinvoimaisuuden kehittämisen kokonaiskonseptin.

 

Konsepti

Konsepti esitellään teemojen kautta tarkastellen osakonsepteissa: sujuva liikkuminen, torista sykkivä Aakio, Keskustakorttelit, keskustan uusi vihreä, ja Kaupunginranta. Lisäksi on työssä on kehitetty keskustan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Konseptia kehitettiin osallistavan työpajan ja laajan kuntalaiskyselyn kommenttien avulla.

 

Suunnitelmasta toteutukseen

Työn lopussa on elinvoimaselvityksen keskeiset toimenpiteet on koottu toimenpidesuunnitelmaksi, jonka toteuttaminen Iisalmessa käynnistyy vuoden 2022 aikana.

 

 

Elinvoimaisuus tulevaisuudessa?

Elinvoimaisuus on ehto jatkuvuudelle ja vastakohta näivettymiselle. Se on kaupungin identi­teetin, paikallisen osaamiseen, toimin­takulttuurin ja rakennetun ympäristön muodostama kokonaisuus. Rakennettu ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia näky­vään kehittämiseen kaupunkiympäristöä viihtyistäen ja toiminnan paikkoja tarjoten. Kehittyvä ja elinvoimainen kaupunki houkuttelee uusiin inves­tointimahdollisuuksiin sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolelta. Rakennetun ympäristön kehittämistä ohjaa kaupungin, sen asukkaiden ja yrittäjien välinen toimintakulttuuri. Yhteinen halu kehittää toimintatapoja vaatii hyvää kommunikaa­tiota, yhteistä arvopohjaa ja luottamusta. Tärkeässä roolissa on paikallinen ylpeys omasta identiteetistä. Paikallisuus ja omaleimaisuus ovat valttikortteja elinkei­noelämän lisäksi matkailulle.

 

Keskeisenä tekijänä koko Ylä-Savon seudulla on se, millaisena vaihtoehtona kaupunki näyttäytyy nuorille. Suurissa elämänvaihessa luottamus oman alueen tarjoamiin mahdollisuuksin niin pois- kuin paluumuuton aikana on tärkeä. Asuminen onkin merkittävin yksittäinen tekijä keskustan elinvoimaisuuden takaamisessa.

 

Iisalmen keskustan elinvoimaselvityksen laadinnassa yhdistyvät työryhmän osaaminen niin kaupunkisuunnittelun, strategisen maankäytön, konseptisuunnittelun, palvelumuotoilun, vuorovaikutuksen sekä matkailun kehittämisen osaamisalueilta.

 

 

 

 

 

 

TYYPPI

Selvitykset & Tutkimukset

VUOSI

2022

LAAJUUS

Iisalmen keskusta

TYÖRYHMÄ

Aleksi Rastas, Olli Metso, Oskari Lumikari, Alice Mattila, Anna Wawrzyniak

YHTEISTYÖ

Sweco Infra & Rail Oy (Kimmo Vähäjylkkä, Anna-Maria Latosaari, Filemon Wolfram, Saara Pölkki)

TILAAJA

Iisalmen kaupunki

TYÖKALUT

kaupunkisuunnittelu, strateginen maankäyttö, konseptisuunnittelu, vuorovaikutteinen suunnittelu, palvelumuotoilu

Tunniste
brändi, kaupunki, mixed-use, selvitys, strateginen suunnittelu, vuorovaikutteinen prosessi