MUUAN | KEMIN KESKUSTAN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN
1155
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1155,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

”Kemin keskustan strategisen kehittämisen ohjeistot ovat suunnitelmakokonaisuus, joka koostuu keskustaa kokonaisuutena käsittelevästä kehittämisohjeistosta sekä osa-aluekohtaisista strategioista. Suunnitelmissa määritellään muun muassa keskustan kehittämisen suunnat, painopisteet, teemat ja toimenpideohjelma. Suunnitelmakokonaisuus on yhdistelmä monialaisia strategisen suunnittelun, maankäytön suunnittelun, konseptisuunnittelun ja palvelumuotoilun suunnittelutoimenpiteitä ja -ratkaisuja.”

 

Case Kemin Keskusta – Strategisen kehittämisen ohjeistot

Kemin keskustan strategisen kehittämisen ohjeistot liittyvät tälle ajalle tyypilliseen ilmiöön. Pienten kaupunkien keskustojen elinvoima heikentyy, ja jollei asiaan reagoida voi syntyä negatiivisen kehityksen kierre. Kemi on kaupunkina kärsinyt viime vuosina työn ja kaupan muutoksesta. Uudet suurinvestoinnit metsäteollisuuteen ja matkailun erittäin vahva kehittyminen avaavat kuitenkin uusia mahdollisuuksia, joiden luoma kehittämispotentiaali on kyettävä hyödyntämään kiristyvässä kaupunkien välisessä kilpailussa. Myös väestörakenteen muutos, senioriväestön määrän kasvu luo uusia tarpeita kaupungin kehittämiseen.

 

Kemissä on tehty runsaasti kaupunkilaisia osallistavaa pohjatyötä keskustan kehittämiseksi. Keskustan kehittämisen tavoitteena on kaupunkimiljöön parantaminen, matkailun kehittäminen, asukkaiden, vierailijoiden sekä palvelutarjoajien ja työpaikkojen lisääminen. Nämä kaikki toimenpiteet edellyttävät investointeja (julkinen raha ja yksityinen). Kemin strategian mukainen tahtotila on olla ihmisläheinen, luova ja vastuullinen, Viihtyisä kotikaupunki. Strategisia päämääriä ovat Vetovoimainen kaupunki, hyvinvoivat asukkaat ja sujuva arki. Ei siis mitään niin ihmeellistä, etteikö sen pitkäjänteisellä kehittämisellä pitäisi olla mahdollista. Selvityksissä ja strategioissa kuvataan kuitenkin vain vähän konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin voidaan päästä.

 

MUUANin tehtävä on ollut luoda konkreettinen toimenpideohjelma ja sijoittaa yksittäiset toimenpiteet aikajanalle – strategia keskustan kehittämiseksi. Työ aloitettiin koko keskustaa koskevalla ohjeistolla ja tarkennettiin seuraavassa vaiheessa osa-aluekohtaisiin toimenpiteisiin. Työ jatkuu kolmannessa vaiheessa vuorovaikutteisella suunnitelmaosiolla, johon kootaan yhteen kehittämisen näkökulmasta relevantteja sidosryhmiä. Tarkoituksena on löytää eri toimijoita kiinnostavia kehittämismahdollisuuksia ja -malleja, tehdä ne näkyviksi, löytää synergioita eri kehittäjien ja toimijoiden välille ja ennenkaikkea kehittää parempaa Kemiä.

TYYPPI

Toimeksianto

VUOSI

2018-

LAAJUUS

Suunnittelualue: 1,5 km², kehittämistoimenpiteet: 2018-2025

SIJAINTI

Kemi, Suomi

TILAAJA

Kemin kaupunki

TYÖRYHMÄ

Aleksi Rastas, Olli Metso, Anna Koskinen

Tunniste
kaupunki, mixed-use, palvelumuotoilu, strateginen suunnittelu, vuorovaikutteinen prosessi