MUUAN | LAITILAN SEURAKUNTATALO
1067
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1067,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

”Miten tulevaisuuden seurakuntatalo voi toimia yhteisön kohtaamisten mahdollistajana ja ihmisten yhteensaattajana?”

 

Case Siivet – Laitilan seurakuntatalo

Laitilan uusi seurakuntatalo on kylän sydän – kohtaamisten tila. Seurakuntatoiminnan lisäksi se on paikka lapsille, nuorisolle, eläkeläisille, vierailijoille, alueen yrittäjille sekä kulttuuri- ja tapahtumatoiminnoille. Seurakuntatalo on kaikille ikäryhmille ja seurakuntalaisille yhteinen rakennus, joka toimii kohtaamispaikkana myös iltaisin ja viikonloppuisin. Suunnittelutyön pohjaksi valittu ehdotuksemme “Siivet” on ‘laitilalaisten’ oma talo, jonka suojassa voi tuntea olevansa turvassa, kohdata ja tuntea olonsa kohdatuksi.

 

Hirsirakennus viittaa arkkitehtuurillaan laitilalaiseen historialliseen kylärakentamiseen, edustaen samalla tuoreinta suomalaista puurakentamisen osaamista. Uudisrakennus tulkitsee kristillisen rakennusperinteen aiheita maltillisen leikkisästi rikotun symmetrian sekä kolmijakoisuuden teemoja soveltamalla. Ryhdikäs, hillitysti leikittelevä massoittelu ja yhtenäisen kattopinnan alla ympäristöön avautuvat tilat tekevät rakennuksen yleisilmeestä helposti lähestyttävän ja kutsuvan julkisen rakennuksen. Rakennuksen ilmeessä yhdistyy kontrastiset aiheet, levollinen juhlavuus ja lämmin kodinomaisuus. Oleellinen piirre rakennuksen ilmeessä on toiminnan ja vaihtelevien tapahtumien näkyminen ulos kaupunkiin.

 

Rakennus asettuu “taloksi puistoon” vanhan seurakuntatalon paikalle, omaan vapaaseen ja määrätietoiseen koordinaatistoonsa suuntautuen kohti Laitilan kirkkoa sekä tärkeimpiä saapumissuuntia. Alueelle ominaista kookasta puustoa on säilytetty mahdollisimman paljon. Liikennejärjestelyjä on tiivistetty ja sujuvoitettu säästämällä samalla tilaa puistolle.

 

Puisto muodostuu erityyppisten aktiivisten alueiden sarjasta, joka toimii seurakuntatalon sisätilojen toimintojen jatkeena. Tapahtumille ja leikille on omat alueensa, niin myös rauhallisemmalle oleskelulle ja mietiskelylle. Pappilan ja seurakuntatalon väliin asettuva puutarha toimii olohuoneen jatkeena. Kokoontumistilojen suljettavissa oleva piha laajentaa kokoontumistiloja ulospäin ja mahdollistaa tilaisuuksien laajentumisen kauniilla säällä juhlavaan ulkotilaan. Päätavoite on luoda monipuolisia kohtaamisen tiloja puistomaisessa ja puhuttelevassa ympäristössä.

 

Seurakuntatalon viihtyisyyden perusta on kohtaamisten kautta syntyvä yhteisöllisyys. Rakennuksen toiminnalliset siivet (Kasvatus, Työskentely ja Kohtaaminen) kietoutuvat suuren kokoavan sydäntilan, Keskusaulan, ympärille. Keskusaulan kautta rakennuksen kaikki tilat ovat saavutettavissa. Tila on monikäyttötila, joka toimii kohtaamispaikkana eri siipien käyttäjäryhmille, vaatesäilytystilana, pop-up -tilana ja oleskelupaikkana.

 

Siipien sisälle rajautuu toiminnallisia ja monikäyttöisiä aulatiloja, jotka kytkeytyvät vaihtoehtoisiin sisäänkäynteihin. Sisäänkäynnit sekä siipien suljettavuus mahdollistavat rakennuksen tilojen samanaikaisen käytön, ilman liikennevirtojen risteämistä. Aulatilojen siirreltävät säilytyskalusteet mahdollistavat tilojen joustavan muuttamisen erilaisiin tilanteisiin sopiviksi. Lisäksi siipien sisäisiä huone- ja salitiloja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

 

Tilallisesti ja toiminnallisesti rakennus hengittää sekä ulos ympäristöön sekä siipien aulatiloihin. Toiminta on näkyvää ja aktivoivaa sekä eri käyttäjäryhmien kohtaamiseen ja yhteistyöhön kannustavaa. Ratkaisussa on etsitty tilojen yhteiskäytön mahdollisuuksia ja käyttäjäryhmien yhteistyön laajentamista – kohtaamisten mahdollistamista.

 

Ehdotus voitti Laitilan seurakunnan ja SAFAn järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun 11/2018.

TYYPPI

Arkkitehtuurikilpailu
(1. palkinto)

VUOSI

2018

LAAJUUS

1 483 brm²

SIJAINTI

Laitila, Suomi

TILAAJA

Laitilan seurakunta

TYÖRYHMÄ

Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska, Olli Metso, Mia Pujol, Anna Koskinen

Tunniste
julkinen rakennus, oppimisympäristö, puurakentaminen, rakennussuunnittelu