MUUAN | LIVE BALTIC CAMPUS
499
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-499,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

”Onko tulevaisuuden kampus kaupunki pienoiskoossa vai onko tulevaisuuden kaupunki oppimisalusta?”

 

Case Live Baltic Campus – Tulevaisuuden kampuskehittämisen ohjeisto

Itämeren alueella toimii kampuksia, jotka kohtaavat suuria kaupunkikehityksellisiä muutoksia lähitulevaisuudessa. Monet hankkeessa mukana olleet kampukset aikovat kehittää olemassa olevia kampuksiaan voimakkaasti ja joillain alueilla kokonaisia kampuksia siirretään uusille alueille. Kampuksilla on suuri vaikutus niitä ympäröivään kaupunkiin ja ne toimivat moottoreina tieteellisille kokeiluille, tiedon jakamiselle ja uusille innovaatioille. Tulevaisuuden kampuskehittämistä ohjaa myös megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, joiden vaikuttavuutta ei voi aliarvioida ja joiden mukanaan tuomiin muutoksiin tulee varautua.

 

MUUAN Oy:n vetovastuussa tehty hanke käsitti selvitystyön hankekampusten kaupunkisuunnittelullisista haasteista ja tavoitteista, kampuskehittämisen ydinteemojen nostamisen ja näiden teemojen syventämisenä ko. teemoihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Hanke käsitti myös osallistavin suunnittelumetodein fasilitoituja syventymistyöpajoja.

 

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on syntynyt ”tulevaisuuden kampuskehittämisen ohjeisto” – Development Ideas Book, eri kampusalueilla toimiville tekijöille (kaupunkisuunnittelijat, korkeakoulut, yritykset sekä esimerkiksi paikalliset asukkaat). Development Ideas Book nostaa esille kuusi tärkeää kampuskehittämisen ydinteemaa, jotka ovat Kaupunki, Muutos, Yhdessä, Kukoistus, Palvelu ja Sydän. Kaupunki-teeman kautta pohditaan mitä kaupunki voi tarjota kampuksille ja miten kampus vastaa kaupungille. Muutos-teema painottuu kestävien ratkaisujen tutkimiseen, niihin valmistautumiseen sekä pitkällä aikavälillä oikeaoppiseen adaptoitumiseen. Yhdessä-teema tuo esille monialaisen ja läpinäkyvän yhteistyön merkityksen sekä osallistavan kampuskehittämisen mahdollisuudet. Kukoistus-teema käsittelee ekologia ja ekonomian suhdetta sekä esittelee yritysmaailman ja kampusympäristön yhteistyötä. Palvelu-teema antaa työkaluja 24/7 -palveluympäristön kehittämiselle sekä pohtii miten tiedosta tehdäään palveluita. Sydän-teeman tarkoitus on on nostaa sosiaalisen ja fyysisen elinympäristön merkitys yhdeksi kampuskehittämisen peruspilariksi.

TYYPPI

Selvitystyö & tulevaisuuden kampuskehittämisen manuaali

VUOSI

2017

LAAJUUS

6 eri Itämeren alueen korkeakoulukampusta

SIJAINTI

Albanon kampus, Tukholma, Ruotsi Tornakalnsin kampus, Riika, Latvia Polacksbackenin kampus, Uppsala, Ruotsi Turun kampus, Turku, Suomi Myllypuron kampus, Helsinki, Suomi Tarton kampus, Tartto, Eesti

TILAAJA

Live Baltic Campus -hanke Metropolia Ammattikorkeakoulut Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma Helsingin kaupunki Euroopan Unioni - Euroopan aluekehitysrahasto

YHTEISTYÖ

Uusi Kaupunki Oy, MUUAN Oy, Studio Puisto Arkkitehdit, Kaleidoscope AS, Jada, Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen, Turun Yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulut, Tartu University, Stockholm University, Stockholm Resilience Center, Uppsala University, Riga Technical University

TYÖRYHMÄ

Olli Metso, Tiina Antinoja, Aleksi Rastas, Tuulikki Tanska, Tone Berge, Silje Klepsvik, Jussi Vuori, Erica Österlund, Anssi Kankkunen, Benjamin Åkerblom, Willem Van Bolderen, Tiina Juuti, Tiia Anttila

Tunniste
julkinen rakennus, kaupunki, mixed-use, oppimisympäristö, selvitys, tutkimus, vuorovaikutteinen prosessi