Rakennukset & Tilat

Asetamme asiakaskokemuksen suunnitteluprosessimme keskipisteeseen. Tuloksena luomme kestäviä rakennuksia ja tiloja, jotka tuovat arkeen elämyksellisyyttä.

Toimimme pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelijoina hankesuunnittelusta luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnittelusta kohteen luovutukseen.

Meri-Rastila verantatalo

Suunnittelemme ja konseptoimme tunnistettavia, omaleimaisia kohteita, jotka luovat asiakkaillemme kilpailuetua markkinoilla. Palvelumuotoilun keinoin tuomme rakennus- ja tilasuunnitteluun syvyyttä. Muotoilemme liiketoimintaympäristöjä ja palvelupolkuja sekä käyttäjä- että vierailijakokemuksen vahvistamiseksi.

Suunnittelemme rakennuksia ja tiloja monipuolisesti opetusrakennuksista, julkisista rakennuksista, asuntosuunnittelusta, matkailuhankkeista, liikekeskuksista ja muista kaupallisista tiloista, terveydenhuollon rakennuksista sekä toimenpidehuoneista kasinoon.

Suunnittelemme tunnistettavia, omaleimaisia kohteita, jotka luovat asiakkaillemme kilpailuetua markkinoilla.

 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu – Toimivaa ja kestävää suunnittelua vaativille uudis- ja korjauskohteille

  Arkkitehtisuunnittelu on keskeinen osa monien rakennushankkeiden suunnittelussa. Arkkitehtimme toimivat hankkeissa vastaavina rakennussuunnittelijoina ja pääsuunnittelijoina. Teemme arkkitehtisuunnittelua uudis- ja korjauskohteisiin suunnitteluhankkeen kaikissa vaiheissa – hankesuunnittelusta luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnittelusta kohteen luovutukseen. Suunnittelussa panostamme toimivuuteen ja kestävyyteen esteettisyydestä tinkimättä. Yhdistämällä arkkitehtisuunnitteluun muita toimistomme palveluita luodaan lähtökohta perinteiset suunnittelurajat ylittävälle työryhmälle, joka pystyy toimimaan tavanomaista tehokkaammin.

  Vahva tietomalliosaaminen (BIM) luo edellytykset rakennushankkeen eri sidosryhmät kytkevälle ja laadukkaalle suunnittelutyölle.

  Meri-Rastila verantatalo

 • Sisustusarkkitehtuuri – Tyylikkäitä ja toiminnallisia tiloja viimeiseen detaljiin saakka

  Luomme viihtyisiä, toiminnallisia ja kestäviä sisustuksia aina haitta-aineettomista päiväkodeista uniikkeihin elämysympäristöihin. Laadimme sekä kevyitä facelift-remontteja että kokonaisvaltaisia uudistuksia etenkin tiloihin, joissa asiakaskokemuksella on merkitystä.

  Painotamme käyttäjä- ja asiakaskokemuksen merkitystä. Monipuolisella osaamisella varmistamme, että laadittu visio toteutuu materiaaleja ja tuoteosia myöten.

  Sisustussuunnittelun toimeksiantoihin kytkemme usein konseptisuunnittelua ja palvelumuotoilua.

 • Konseptisuunnittelu – Syvää ymmärrystä ja innovointia

  Konseptisuunnittelumme perustuu laajaan osaamiseemme brändeistä ja innovaatioiden kaupallistamisesta. Painotamme syväymmärryksen ja analyysityön merkitystä.
  Projektin alussa haluamme ymmärtää hankkeen osapuolia. Mikä on heille merkityksellistä? Mitä he tarvitsevat? Tunnistamme myös tiedostamattomia tarpeita, toiveita ja unelmia.

  Konseptisuunnittelun lisäarvo kirkastuu, kun löydökset konkretisoidaan toiminnoiksi, tiloiksi ja palveluiksi. Tällöin rakennus- ja tilasuunnitteluun luodaan perusta kaupalliselle tarkastelulle ja sisältökeskeinen lähtökohta arkkitehtuurille. Tämä on mahdollista monialaisen suunnittelutoimistomme osaamisella.

  Konseptit kokoamme visuaalisesti kiinnostaviksi ja havainnollistetuiksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaamme käyttävät laatimaamme materiaalia usein osana markkinointia ja viestintää.

 • Rakennetun ympäristön palvelumuotoilu – Elämyksellisiä ympäristöjä, joissa kokemus on keskiössä

  Tuotamme lisäarvoa rakennus- ja tilasuunnitteluun palvelumuotoilun metodien avulla.
  Luomme toimivien tilojen ja palveluiden lisäksi käyttäjä- ja vierailijakokemuksen kannalta merkityksellisiä ja muotoiltuja palvelupolkuja.

  Yhdistämällä erilaisia toimintoja ja tiloja vastaamme paremmin haluttujen kohderyhmien tarpeisiin. Suunnitelmillamme on syvyyttä ja merkitystä.

 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu – Käyttäjäystävällisiä tiloja yhdessä käyttäjien kanssa

  Osallistavin ja vuorovaikutteisin suunnittelumenetelmin tuomme käyttäjien tarpeet ja näkemykset keskiöön. Näin käyttäjien odotukset täyttyvät ja heille tehtävät tilat ovat mahdollisimman toimivia ja elinkaareltaan kestäviä.

 • Kilpailut – Luovia ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin

  Meillä on yhteiskunnallinen tehtävä tuottaa ratkaisuja rakennetun ympäristön ongelmiin ja haasteisiin. Osallistumme aktiivisesti niin yleisiin kuin kutsukilpailuihinkin. Olemme rakennusliikkeiden ja kehittäjätahojen kumppanina laatimassa ehdotuksia tontinluovutuskilpailuihin ja kumppanuuskaavoitushankkeisiin.

 • Kiinteistökehitys – Lisäarvoa kiinteistön omistajille loppukäyttäjien tarpeita palvellen

  Kiinteistökehityksessä vastuullamme on esimerkiksi tilojen konsepti-, sisustusarkkitehti- ja opastesuunnittelu kiinteistön ominaispiirteitä ja tulevaisuutta kunnioittaen. Teemme tiivistä yhteistyötä kiinteistön omistajan kanssa määrittelyvaiheesta lähtien, toimimme sillanrakentajina eri toimijoiden välillä ja tarvittaessa olemme mukana myös vuokralaisrajapinnassa.

 • Brändinrakennus – Jokaisella kiinteistöllä voi olla tarina

  Brändinrakennus on merkittävä osa erilaisia hankekehitystöitä, joissa suunnittelukohteelle tavoitellaan omaleimaisuutta ja persoonallista kilpailuetua. Rakennuksen henki muodostuu sijainnista, historiasta, arkkitehtuurista ja käyttäjistä, ja niistä oikein viestimällä voidaan lisätä arvoa nykyisille ja tuleville käyttäjille sekä kiinteistön omistajalle. Hyvä brändi yhdistää oikeat ihmiset ja kiinteistöt.