Rakennukset & Tilat

Asetamme asiakaskokemuksen suunnitteluprosessimme keskipisteeseen. Tuloksena luomme kestäviä rakennuksia ja tiloja, jotka tuovat arkeen elämyksellisyyttä.

Toimimme pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelijoina hankesuunnittelusta luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnittelusta kohteen luovutukseen.

Meri-Rastila verantatalo

Suunnittelemme ja konseptoimme tunnistettavia, omaleimaisia kohteita, jotka luovat asiakkaillemme kilpailuetua markkinoilla. Palvelumuotoilun keinoin tuomme rakennus- ja tilasuunnitteluun syvyyttä, muotoilemalla liiketoimintaympäristöjä ja palvelupolkuja niin käyttäjä- kuin vierailijakokemuksen vahvistamiseksi.

Suunnittelemme niin opetusrakennuksista, julkisista rakennuksesta, asuntosuunnittelusta, matkailuhankkeista, liikekeskuksista ja muista kaupallisista tiloista, terveydenhuollon rakennuksista sekä toimenpidehuoneista kasinoon.

Suunnittelemme tunnistettavia, omaleimaisia kohteita, jotka luovat asiakkaillemme kilpailuetua markkinoilla.

 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu – Toimivaa ja kestävää suunnittelua vaativille uudis- ja korjauskohteille

  Arkkitehtisuunnittelu on keskeinen osa monien rakennushankkeiden suunnittelussa. Arkkitehtimme toimivat hankkeissa vastaavina rakennussuunnittelijoina ja pääsuunnittelijoina. Teemme arkkitehtisuunnittelua uudis- ja korjauskohteisiin suunnitteluhankkeen kaikissa vaiheissa – hankesuunnittelusta luonnossuunnitteluun ja toteutussuunnittelusta kohteen luovutukseen. Suunnittelussa panostamme toimivuuteen ja kestävyyteen esteettisyydestä tinkimättä. Yhdistämällä arkkitehtisuunnitteluun muita toimistomme palveluita, luodaan lähtökohta perinteiset suunnittelurajat ylittävälle työryhmälle, joka pystyy toimimaan tehokkaammin ja täten päällekkäisyyttä voidaan vähentää.

  Vahva tietomalliosaaminen (BIM) luo edellytykset rakennushankkeen eri sidosryhmät kytkevälle ja laadukkaalle suunnittelutyölle.

  Meri-Rastila verantatalo

 • Sisustusarkkitehtuuri – Tyylikkäitä ja toiminnallisia tiloja viimeiseen detaljiin saakka

  Luomme viihtyisiä, toiminnallisia ja kestäviä sisustuksia aina haitta-aineettomista päiväkodeista uniikkeihin elämysympäristöihin. Laadimme niin keyvitä facelift-remontteja kuin kokonaisvaltaisia uudistuksia etenkin tiloihin, joissa asiakaskokemuksella on merkitystä.

  Painotamme erityisesti käyttäjä- ja asiakaskokemuksen merkitystä. Monipuolisella osaamisella varmistamme, että laadittu visio toteutuu materiaaleja ja tuoteosia myöten.

  Usein sisustussuunnittelun toimeksiantoihin kytkeytyy konseptisuunnittelua sekä palvelumuotoilua.

 • Konseptisuunnittelu – Insight-työtä ja innovointia

  Konseptisuunnittelumme perustuu laajaan osaamiseemme insight-työstä, brändeistä ja innovaatioiden kaupallistamisesta. Painotamme insight-työn merkitystä. Haluamme ensin ymmärtää, mikä on eri ihmisille merkityksellistä ja mitä he tarvitsevat. Tunnistamme myös tiedostamattomia tarpeita, toiveita ja unelmia.

  Konseptisuunnittelun lisäarvo kirkastuu, kun löydökset konkretisoidaan toiminnoiksi, tiloiksi ja palveluiksi. Tällöin rakennus- ja tilasuunnitteluun luodaan perusta kaupalliselle tarkastelulle ja arkkitehtuurille sisältökeskeinen lähtökohta. Tämä on mahdollista monialaisen suunnittelutoimistomme osaamisella.

  Konseptit kokoamme visuaalisesti kiinnostaviksi ja havainnollistetuksi kokonaisuuksiksi. Asiakkaamme käyttävätkin niitä usein osana markkinointia ja viestintää.

 • Rakennetun ympäristön palvelumuotoilu - Elämyksellisiä ympäristöjä, joissa kokemus on keskiössä

  Tuotamme lisäarvoa rakennus- ja tilasuunnitteluun palvelumuotoilun metodien avulla. Emme ainoastaan suunnittele tilojen ja palveluiden toimivuutta, vaan luomme käyttäjä- ja vierailijakokemuksen kannalta merkityksellisiä ja muotoiltuja liiketoimintaympäristöjä sekä palvelupolkuja. Yhdistämällä erilaisia toimintoja ja tiloja vastaamme paremmin haluttujen kohderyhmien tarpeisiin, jotta he voivat saada parhaan mahdollisen kokemuksen tilassa tai palvelussa. Palvelumuotoilun avulla voimme tuoda syvyyttä ja merkityksellisyyttä rakennus- ja tilasuunnitteluun, joka vastaa tarkemmin kohderyhmien tarpeita ja toiveita.

 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu – Käyttäjäystävällisiä tiloja yhdessä käyttäjien kanssa

  Osallistavin ja vuorovaikutteisin suunnittelumenetelmin tuomme käyttäjien tarpeet ja näkemykset keskiöön, jotta heidän odotuksensa täyttyvät ja heille tehtävät tilat ovat mahdollisimman toimivia ja elinkaareltaan kestäviä.

 • Kilpailut – Luovia ratkaisuja ongelmiin ja haasteisiin

  Meillä on yhteiskunnallinenkin tehtävä tuottaa ratkaisuja rakennetun ympäristön ongelmiin ja haasteisiin. Osallistumme aktiivisesti sekä yleisiin kilpailuihin kuin kutsukilpailuihinkin. Olemme rakennusliikkeiden ja kehittäjätahojen kumppaneina laatimassa ehdotuksia tontinluovutuskilpailuihin ja kumppanuuskaavoituksen hankkeisiin.

 • Kiinteistökehitys – Lisäarvoa kiinteistön omistajille loppukäyttäjien tarpeita palvellen

  Onnistunut kiinteistökehitysprojekti on monen tekijän summa. Meidän vastuullamme on esimerkiksi tilojen konsepti-, sisustusarkkitehti- ja opastesuunnittelu kiinteistön ominaispiirteitä ja tulevaisuutta kunnioittaen. Teemme tiivistä yhteistyötä kiinteistön omistajan kanssa määrittelyvaiheesta lähtien, toimimme sillanrakentajina eri toimijoiden välillä ja tarvittaessa olemme mukana myös vuokralaisrajapinnassa.

 • Brändinrakennus - Jokaisella kiinteistöllä voi olla tarina

  Brändinrakennus on merkittävä osa erilaisia hankekehitystöitä, joissa suunnittelukohteelle tavoitellaan omaleimaisuutta ja persoonallista kilpailuetua. Rakennuksen henki muodostuu sijainnista, historiasta, arkkitehtuurista ja käyttäjistä, ja niistä oikein viestimällä voidaan lisätä arvoa nykyisille ja tuleville käyttäjille sekä kiinteistön omistajalle.  Hyvä brändi yhdistää oikeat ihmiset ja kiinteistöt.