Tutkimukset & Selvitykset

Erilaiset tutkimus- ja selvitystyöt ovat suunnittelutyömme arkipäivää.

Tekemistämme ohjaa intohimo suunnitteluun sekä valtava kiinnostus yhteistä elinympäristöämme ja ihmisten elämäntapojen jatkuvaa muutosta kohtaan.

Aninkaisten alue Turku

Olemme olleet mukana laatimassa aluekohtaisia kiinteistömassan kehittämisstrategioita, muotoilemassa kampuskehittämisen ohjeistoja, tutkimassa korttelikohtaisia kaupallisen kehittämisen potentiaaleja, laatimassa kaupunkikeskustojen elinvoimaselvityksiä sekä tutkimassa asumista vuonna 2100.

Olemme kehittäneet toimintamalleja laajojenkin sidosryhmien osallistamiseksi selvityshankkeita varten.

 

AEE

Selvitys- ja tutkimushankkeissa hyödynnämme laajan yhteistyöverkostomme. Hyödynnämme kiertotalousasiantuntijoiden, kaupunkisosiologien sekä kulttuuriantropologien asiantuntemusta kartoittaaksemme käyttäjäpotentiaalia eri alueille, tuotteille tai tiloille ja määrittääksemme vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Edellämainittujen lisäksi teemme muun muassa rakentamiseen ja tilasuunnitteluun liittyvää tuotekehitys- ja muotoilutyötä.

 

 

Hyödynnämme eri asiantuntijoiden palveluita kartoittaaksemme käyttäjäpotentiaalia eri alueille, tuotteille tai tiloille.

 • Selvitystyöt – Kaupunkitason elinvoimaselvityksistä rakennushankkeiden tarveselvityksiin

  Selvitysten avulla pyrimme antamaan hankkeen tilaajille, maanomistajille, kiinteistöomistajille, käyttäjille ja suunnittelijoille tietoa nykytilasta ja näkymän tulevasta toiminnasta. Erilaiset selvitystyöt kuuluvat esimerkiksi aluesuunnittelun ja hankesuunnittelun lähtötietoaineistoon.

  Olemme laatineet elinvoimaselvityksiä kaupunkikeskustojen kehittämisen pohjaksi, uudis- ja peruskorjaushankkeisiin liittyviä tarveselvityksiä sekä toiminnankuvauksia uudenlaisten usean käyttäjän hybridikiinteistöjen kehittämistä varten.

 • Ohjeistot ja oppaat – Innostavia asiakirjoja päätöksenteon tueksi

  Laadimme laajoja, havainnollisia selvitys-, tutkimus-, ja suunnitteluhankkeiden loppuraportteja erilaisten jatkokäyttäjien näkökulmat huomioon ottaen. Laatimamme raportit ovat laadukkaita, visuaalisia ja helposti ymmärrettäviä niin, että aineistot soveltuvat sekä viestinnän että markkinoinnin käyttöön sekä päätöksenteon tueksi. Kehittämistyössä hyvä raportti tai ohjeisto on vähintään yhtä tärkeä kuin varsinainen suunnittelun lopputulos.

 • Tulevaisuudentutkimus ja visiointi – Mihin tämä maailma on oikein menossa?

  Tulevaisuudentutkimus auttaa vahvistamaan ymmärrystä huomisesta. Kokoamme näkemyksiä tulevaisuuden näkymistä sekä mahdollisista kehityssuunnista. Tuloksia voidaan havainnollistaa visioiksi ja siten tuloksia käyttää laaja-alaisessa keskustelussa päätöksenteon tukena.

 • Tuotekehitys - Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja

  Olemme mukana kehittämässä uusia, rakentamiseen, asumiseen, matkailuun ja niiden oheistoimintoihin liittyviä tuotteita ja palveluita sekä parantamassa olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä. Olemme osallistuneet esimerkiksi liiketoiminnallisten mallien, asumisen ja yhteisöllisyyden palveluiden kaupallistamiseen sekä kaupunkitason palveluekosysteemien kehittämiseen.

  Tuotekehityksessämme yhdistyvät vahvasti tutkimustyö, käyttäjälähtöinen suunnittelu, konseptointi sekä palvelumuotoilu.