LSH
brändi / kauppa / kaupunki / palvelumuotoilu / puurakentaminen / rakennussuunnittelu / vuorovaikutteinen prosessi
ZEN
asuminen / brändi / kauppa / kaupunki / matkailu / mixed-use / oppimisympäristö / palvelumuotoilu / puurakentaminen / strateginen suunnittelu / urheilu / vuorovaikutteinen prosessi
TAH
brändi / kaupunki / matkailu / mixed-use / selvitys / vuorovaikutteinen prosessi
KAT
brändi / julkinen rakennus / kaupunki / mixed-use / palvelumuotoilu / vuorovaikutteinen prosessi
FRA
brändi / kaupunki / matkailu / mixed-use / vuorovaikutteinen prosessi
PÄR
asuminen / brändi / korjausrakentaminen / mixed-use / palvelumuotoilu / vuorovaikutteinen prosessi
NAP
kalustemuotoilu / tuotekehitys
LÄH
asuminen / brändi / matkailu / selvitys / täydennysrakentaminen / tutkimus
JBS
brändi / kaupunki / mixed-use / palvelumuotoilu / täydennysrakentaminen / vuorovaikutteinen prosessi
LBC
julkinen rakennus / kaupunki / mixed-use / oppimisympäristö / selvitys / tutkimus / vuorovaikutteinen prosessi