Tarinamme

MUUAN on tulevaisuusorientoitunut suunnittelutoimisto. Edesautamme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön muodostumista. Suunnittelemme parempaa tulevaisuutta.

Tekemistämme ohjaa intohimo suunnitteluun, valtava kiinnostus yhteistä elinympäristöämme ja ihmisten elämäntapojen jatkuvaa muutosta kohtaan. Ratkaisuillamme autamme käyttäjiä, asiakkaita, ammattikuntaa sekä yhteistä maapalloamme kohti harkitumpaa tulevaisuutta.

Kaijonharjun päiväkoti

Kokonaisvaltaisia kestäviä alueita, rakennuksia, tiloja ja yhteisöjä ihmistä ymmärtäen

Työskentelemme mittakaavoiltaan vaihtelevien alueiden, rakennusten ja tilojen parissa sekä tuotamme näkemystä huomisesta selvitysten ja tutkimushankkeiden kautta. Töissämme yhdistyy monialainen osaaminen arkkitehtuurista kaupunkisuunnitteluun, strategisesta suunnittelusta aluebrändäykseen ja palvelumuotoilusta konseptisuunnitteluun. Suunnittelutyössä hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tutkimustietoa.

Sara Hildénin taidemuseo
Tekemistämme ohjaa valtava kiinnostus yhteistä elinympäristöämme ja ihmisten elämäntapojen jatkuvaa muutosta kohtaan.

Palkittua näkemyksellisyyttä

Näkemyksemme huomisesta ja kykymme kääntää arki elämyksiksi on palkittu useissa kilpailuissa, sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimisto ja sen suunnittelijaosakkaat ovat saaneet kymmeniä tunnustuksia ja palkintoja rakennetun ympäristön suunnittelusta sekä suunnitteluratkaisujen kehittämisestä.

MUUAN ryhmäkuva

Me olemme kaupunkisuunnittelijoita, arkkitehteja, palvelumuotoilijoita, konseptisuunnittelijoita, brändinrakentajia ja sisustusarkkitehteja.

 

Laitilan_seurakuntatalo
Näkemyksemme huomisesta ja kykymme kääntää arki elämyksiksi on palkittu useissa kilpailuissa

MUUAN ja vastuullisuus

MUUAN on Green Building Council Finland ry:n jäsen ja allekirjoittanut Architects Declare -julistuksen. Toiminnallamme taistelemme ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan. Olemme Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:n jäsen sekä kuulumme korkeimpaan AAA-luottoluokkaan. Tilaajavastuulain velvoitteiden asiallisesta hoitamista kertoo Luotettava Kumppani -sertifikaatti.

Lue vastuullisuudestamme lisää tästä linkistä.