Tornion Suensaaren eteläkärjen brändikartoitus

Yhteinen brändi Tornio-Haaparanta kaksoiskaupungin uuden yhteisen keskustan rakennetulle ympäristölle

Suensaaren brändikartoitus on ensimmäinen osa pitkän tähtäimen osallistavaa kokonaisprosessia.

Suensaari

Osallistava brändikartoitus lähtölaukauksena kaksoiskaupungin keskustan kehittämiselle

Vaihe toimii lähtölaukauksena Tornion Suensaaren eteläkärjen ja siihen saumattomasti liittyvien Haaparannalla, Ruotsin puolella sijaitsevien osien kehittämiselle. Kartoituksen tarkoituksena on kiteyttää Tornio-Haaparanta kaksoiskaupungin uuden yhteisen keskustan rakennetun ympäristön brändiä ja määrittää suuntaviivoja jatkokehittämiselle.

Työn aikana kartoitettiin osallisten kanssa Tornio-Haaparannan vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia ja luotiin niiden perusteella suunnittelualueelle tulevaisuuden tavoitemielikuva, jota kohti jatkokehityksessä pyritään. Suunnitteluprosessin aikana osallistettiin monipuolisesti torniolaisia ja haaparantalaisia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä.

Tornion Suensaaren eteläkärjen brändikartoitus
Tornion historia, perinteet ja yhteistyö Haaparannan kanssa olivat lähtökohtia alueen uuden identiteetin ja brändin rakentamisessa

Tavoitteena uusi kaupunginosa

Suunnitteluprosessin läpileikkaavana teemana ja tavoitteena oli luoda Tornioon uusi kaupunginosa. Se toimisi kaupunkiin saavuttaessa käyntikorttina ja kertoisi kaupungista kokoaan enemmän. Tornion historia ja perinteet samoin kuin rajan ylittävä yhteistyö Haaparannan kanssa olivat vahvoja lähtökohtia alueen uuden identiteetin ja brändin rakentamisessa.

VISIO on yhteinen tahtotila, tulevaisuuden tavoitemielikuva, johon alueen kehittämisellä johdonmukaisesti pyritään.

Suensaaren eteläkärjen ja sen lähiympäristön alueen visio on nimeltään RAJANYLISTYSPAIKKA. Se on alueena Tornio-Haaparannan kaksijakoinen, temaattisten vastinparien varaan rakentuva dynamo, joka on luonteeltaan yhtä aikaa kansainvälinen ja perinteikäs, aktiivinen ja rento sekä kilpailuhenkinen ja mutkattoman toverillinen.

Alue on suunnattu palvelemaan niin asukkaiden, yritysten, matkailijoiden kuin vierailijoidenkin tarpeita. Se toimii kansainvälisen kaupan ja liike-elämän keskuksena, lähtöpaikkana luontoelämyksille ja aktiivisena toiminta-alueena, joka tarjoaa perinteikkäät palvelut virkistymiseen ja lepoon. Se on kaupunkimainen aktiiviretriitti, jossa paikallisuus tiivistyy joppauksen ja joutilaisuuden toimintoihin.

Suensaari

Rajanylistyspaikka on alueellinen solmukohta – perusleiri kaikelle ja kaikkialle

Yritykset monista eri maista luovat toiminnallaan alueelle kansainvälistä henkeä. Matkailupalvelujen ja tapahtumien kehittäminen tuo alueelle runsaasti ulkomaisia matkailijoita, mikä korostaa Rajanylistyspaikan kansainvälistä tunnelmaa. Vastapainona tälle alueella korostuvat paikallisen kulttuurin ominaispiirteet esimerkiksi palvelujen muodossa: savusaunat ja turvehoidot, paikallinen ruoka, kalastus ynnä muut.

Liike-elämän toiminnot ja matkailun palvelut luovat Rajanylistyspaikalle aktiivisen perusluonteen. Alueella ja sen lähiympäristössä on mahdollisuus myös monenlaiseen aktiiviseen virkistykseen, kuten moottorikelkkailuun, kalastukseen, luisteluun ja peleihin. Runsas tapahtumatarjonta korostaa alueen aktiivista luonnetta. Vastapainoksi aktiivisiin päiviin alueella on runsaasti mahdollisuuksia rentoutumiseen ja lepoon. Se toimii lähtöpaikkana etäämmälle suuntautuville rauhallisuutta henkiville elämysretkille ja puhdistautumiseen sekä rauhoittumiseen suunnattujen palveluiden keskittymänä saunoineen ja hoitoineen. Rauhallinen ja turvallinen kevyen liikenteen ympäristö sekä kiinnostava kaupunkirakenne mielenkiintoisine yksityiskohtineen; esimerkiksi taide, raja ja oleskelun paikat, tekevät alueesta miellyttävän jalankulkijoille.

Suensaari

Kohdennettua asuinympäristöä erilaisiin tarpeisiin

Rajanylistypaikan toiminnot esittelevät monin tavoin alueen kulttuurisia ominaispiirteitä: pörröyttä ja kilpailuhenkeä veljeskansojen kesken. Rajan ja rajan ylittävien tapahtumien avulla korostetaan leikkimielistä kilpailu-asetelmaa. Liikunnallisten ja kilpailullisten toimintojen lisäksi Tornio-Haaparannan vahva taide- ja kulttuurielämä on näkyvästi läsnä alueella erilaisin toiminnoin, tiloin, tapahtumin ja teoksin. Alueen tematisoidut osa-alueet ja monipuolinen kaupunkirakenne muodostavat eri kohderyhmille suunnattua, toiminnalliselta profiililtaan kohdennettua asuinympäristöä, esimerkiksi asumista rannalla, maisema-asumista, liikunnallista asumista ja kohderyhmitettyä asumista.

Rajanylistyspaikka on Tornio-Haaparannan käyntikortti maailmalle. Se luo ensivaikutelman, joka pysäyttää ja kutsuu kokemaan ja se muodostaa kuvan, joka saa palaamaan.

Vuonna 2017 alueesta järjestettiin kansainvälinen EUROPAN-arkkitehtuurikilpailu, jonka avulla määritettiin alueen kaupunkirakenteellisia ja -kuvallisia periaatteita. Kokonaisprosessin jatkovaiheissa on tarkoitus osallistaa torniolaisia ja haaparantalaisia monipuolisesti alueen kehittämiseksi osaksi kaksoiskaupungin yhteistä monipuolista ja viihtyisää keskustaa. Toteutuessaan alue luo Tornioon uuden kaupunginosan, joka toimii saavuttaessa koko kaupungin käyntikorttina.

Lisää projektejamme:

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Suomi, Iisalmi, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Kemin pohjoinen keskusta

Kemin pohjoinen keskusta

Suomi, Kemi, 2020 Alueet
Porin Nuorisotalo
Pori, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Myyr York -sporttikorttelit
Vantaa, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Hangonsillan viitesuunnitelma
Hyvinkää, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Sara Hildénin taidemuseo
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Yyterin uimavalvojien tornit
Pori, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Zeniitin matkailu-, virkistys-, ja asuinalue
Kempele, Suomi
Alueet
2019
Aviapoliksen Huberilan alue
Vantaa, Suomi
Alueet
2018
Tahkon keskustan vuorovaikutteinen yleisssuunnitelma
Kuopio, Suomi
Alueet
2018
Nastolan Rakokiven keskusta-alue
Lahti, Suomi
Alueet
2017
Savukosken tori
Savukoski, Suomi
Alueet
2017
Nappi -lehtiteline ja sivupöytä, tuotemuotoilu
Selvitykset & Tutkimukset
2016
Fokka-näköalatorni ja Salmitun tornipolku
Kustavi, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2015
Villa Isover – Nollaenergiatalo
Hyvinkää, Suomi
Rakennukset & Tilat
2013