• Sijainti: Iisalmi, Suomi
 • Vuosi: 2022
 • Laajuus: Iisalmen keskusta
 • Tyyppi: Selvitykset ja tutkimukset
 • Tilaaja: Iisalmen kaupunki
 • Työryhmä

  Aleksi Rastas, Olli Metso, Oskari Lumikari, Alice Mattila, Anna Wawrzyniak

 • Yhteistyö

  Sweco Infra & Rail Oy (Kimmo Vähäjylkkä, Anna-Maria Latosaari, Filemon Wolfram, Saara Pölkki)

 • Työkalut

  Brändinrakennus, konseptisuunnittelu, maankäytön suunnittelu, rakennetun ympäristön palvelumuotoilu

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Elinvoimaselvityksellä keinot näivettymisen pysäyttämiseksi

Elinvoimaselvityksellä keinot näivettymisen pysäyttämiseksi: strategista kehittämissuunnitelmaa noudattamalla keskustasta luodaan kiinnostava paikka asua, elää, yrittää ja vierailla.

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Lähtötilanne

Iisalmen keskustassa on näkyvissä merkkejä hiljentymisestä. Ydinkeskustassa torin läheisyydessä yrityksen ovat lopettaneet toimintansa ja jättäneet jälkeensä tyhjiä liiketiloja. Verkkokaupan helppous osaltaan houkuttelee kuluttajia asioimaan verkossa kivijalkamyymälöiden sijaan, ja koronapandemia on vielä entisestään vauhdittanut ja vahvistanut tätä ilmiötä. Kaupungin elinvoimaisuudelle elävä ja vireä tori ja keskusta toimivine yrityksineen ja monipuolisine palveluineen sekä tapahtumineen olisivat ensiarvoisen tärkeitä.

Iisalmi_nykytilannekaavi
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Vuorovaikutteisesti laadittu strateginen kehittämissuunnitelma

Laadittu selvitys luo pohjaa Iisalmen keskustan elinvoimaisuuden päämäärätietoiselle kehittämiselle Työ asettaa suunnan alueen sisällölliselle ja maankäytölliselle kehittämiselle, luoden alueelle tunnistettavan ja Iisalmen kaupungin strategioita tukevan identiteetin. Työ hahmottaa kehitettävän alueen vahvuudet ja halutun päämäärän sekä askelmerkit alueen päämäärätietoisen kehittämisen tueksi.Työ koostuu analyysistä, konseptista ja toimintasuunnitelmasta.

 

Kuntalaiset, alueen suuret yritykset, virkamiehet, kiinteistönomistajat mukana kehitystyössä

Elinvoimaselvityksen laadinnassa koko hankkeen kestävä vuorovaikutteinen sidosryhmätyö on ollut ensiarvoisen tärkeä osa. Sidosryhmätyöhön ovat osallistuneet niin kuntalaiset, alueen suuret yritykset, virkamiehet, kiinteistönomistajat kuin kehittämisestä yleisesti kiinnostuneet yhdistykset ja järjestöt. Sidosryhmätyön aikana osallistamista on toteutettu työpajoina, syvähaastatteluina sekä interaktiivisna kyselyinä. Työtä on ohjannut virkamiehistä ja alueen toimijoista muodostettu ohjausryhmä.

Iisalmi_nykytilannekaavi
Elinvoimaisuus on ehto jatkuvuudelle ja vastakohta näivettymiselle

Lähtötiedot ja Analyysi

Analyysivaiheessa olemme perehtyneet suunnittelualueeseen sekä sen ominaisuuksiin muun muassa maastokäynnin, kaupungilta saatujen lähtötietojen sekä havaintojen kautta. Analyysissä on tutkittu keskusta-alueen nykytilaa eri identiteettien kautta, kuultu paikallisten toimijoiden näkemyksiä kehittämisessä työpajan ja syvähaastatteluiden avulla ja rinnastettu kehitystä yleisiin megatrendeihin. Analyysin pohjalta muodostimme suunnittelua ohjaavat kehittämisen tavoitteet, suunnitteluajurit, joiden pohjalta laadimme elinvoimaisuuden kehittämisen kokonaiskonseptin.

Iisalmen keksusta

Konsepti

Konsepti esitellään teemojen kautta tarkastellen osakonsepteissa: sujuva liikkuminen, torista sykkivä Aakio, Keskustakorttelit, keskustan uusi vihreä, ja Kaupunginranta. Lisäksi on työssä on kehitetty keskustan alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Konseptia kehitettiin osallistavan työpajan ja laajan kuntalaiskyselyn kommenttien avulla.

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmen keksusta

Asuminen on merkittävin yksittäinen tekijä elinvoimaisuuden takaamisessa

Keskeisenä tekijänä koko Ylä-Savon seudulla on se, millaisena vaihtoehtona kaupunki näyttäytyy nuorille. Suurissa elämänvaihessa luottamus oman alueen tarjoamiin mahdollisuuksin niin pois- kuin paluumuuton aikana on tärkeä. Asuminen onkin merkittävin yksittäinen tekijä keskustan elinvoimaisuuden takaamisessa.

Iisalmen keskustan elinvoimaselvityksen laadinnassa yhdistyvät työryhmän osaaminen niin kaupunkisuunnittelun, strategisen maankäytön, konseptisuunnittelun, palvelumuotoilun, vuorovaikutuksen sekä matkailun kehittämisen osaamisalueilta.

Suunnitelmasta toteutukseen

Työn lopussa on elinvoimaselvityksen keskeiset toimenpiteet on koottu toimenpidesuunnitelmaksi, jonka toteuttaminen Iisalmessa käynnistyy vuoden 2022 aikana. Ensimmäisinä hankkeina käynnistyivät entisen Postitalon kehittäminen sekä Keisarin Kulman kaupallisen korttelin kehittäminen.

 

Iisalmen keksusta

Elinvoimaisuus tulevaisuudessa?

Elinvoimaisuus on ehto jatkuvuudelle ja vastakohta näivettymiselle. Se on kaupungin identi­teetin, paikallisen osaamiseen, toimin­takulttuurin ja rakennetun ympäristön muodostama kokonaisuus. Rakennettu ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia näky­vään kehittämiseen kaupunkiympäristöä viihtyistäen ja toiminnan paikkoja tarjoten. Kehittyvä ja elinvoimainen kaupunki houkuttelee uusiin inves­tointimahdollisuuksiin sekä kaupungin sisällä että sen ulkopuolelta. Rakennetun ympäristön kehittämistä ohjaa kaupungin, sen asukkaiden ja yrittäjien välinen toimintakulttuuri. Yhteinen halu kehittää toimintatapoja vaatii hyvää kommunikaa­tiota, yhteistä arvopohjaa ja luottamusta. Tärkeässä roolissa on paikallinen ylpeys omasta identiteetistä. Paikallisuus ja omaleimaisuus ovat valttikortteja elinkei­noelämän lisäksi matkailulle.

Lisää projektejamme:

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Suomi, Iisalmi, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Sipoon Taasjärvi

Sipoon Taasjärvi

Suomi, Sipoo, 2020 Alueet
Kemin pohjoinen keskusta

Kemin pohjoinen keskusta

Suomi, Kemi, 2020 Alueet
Yyterin Piletti

Yyterin Piletti

Suomi, Pori, 2019 Rakennukset & Tilat
Kehitysvammaisten kortteli Hakunilaan
Vantaa, Suomi
Rakennukset & Tilat
2021
Hartaanselänranta
Oulu, Suomi
Alueet
2021
Aninkaisten kokonaiskonsepti
Turku, Suomi
Alueet
2021
Turun Kirkkopuiston Terassi
Turku, Suomi
Alueet
2020
Sara Hildénin taidemuseo
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Paimion Kiertotalouskampus
Paimion kaupunki, Suomi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2020
Kemin keskustan kehittämisen strateginen ohjeisto
Kemi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2019
Kirkkosaaren yleissuunnitelma
Vähäkyrö, Suomi
Alueet
2019
Haapaniemenkatu 4 -hybridikortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Kaupin terveys- ja hyvinvointikortteli
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Hyrylän Jokipuisto
Tuusula, Suomi
Alueet
2018
Koskelan näkö- ja kuulovammaisten kortteli
Helsinki, Suomi
Rakennukset & Tilat
2018
Jakomäen kaupunkibrändivisio
Helsinki, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2015