• Sijainti: Paimion kaupunki, Suomi
  • Vuosi: 2020
  • Laajuus: 37 600 brm2
  • Tyyppi: Alueet
  • Tilaaja: Paimion kaupunki
  • Työryhmä

    Aura Pajamo, Aleksi Rastas, Ville Mujunen, Anna Wawrzyniak

  • Yhteistyö

    Ethica Oy, WasaGroup Oy

Paimion Kiertotalouskampus

Alue, jossa maailmaa muuttavia ratkaisuja luodaan yhteistyön avulla

Paimion kaupunki halusi luoda kestävän liiketoiminnan alueen. Muotoilimme osallistaen konseptin, liiketoimintaidean, aluebrändin ja maankäytön suunnitelmat Paimion Kiertotalouskampuksesta –  alueesta jossa maailmaa muuttavia ratkaisuja luodaan yhteistyön avulla.

Paimion Kiertotalouskampus

Vetovoimainen aluebrändi sekä toiminnallinen konsepti toiminnan pohjaksi

Paimion Kiertotalouskampus sijoittuu YksYkkösen alueelle, joka on Paimion kaupungin, WasaGroup:in sekä yksityisten tahojen yhteistyössä valmistelema uusi yritysalue. Toimeksiantomme tarkoituksena oli luoda jatkumoa alueelle jo aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin. Tavoitteena on tunnistaa yritysyhteistyönä kiinnostavia kiertotalouden liiketoimintakokonaisuuksia ja yrityksiä, sekä laatia alueelle vetovoimainen aluebrändi sekä toiminnallinen konsepti. Yhtenä konseptin osana haluttiin muotoiltavan alueen palvelumalli yhdessä Paimion kaupungin kanssa. Lisäksi alueesta oli tarpeen laatia maankäytön viitesuunnitelma, joka toteuttaa laadittua aluebrändiä ja konseptia.

 

Paimion Kiertotalouskampus
Kiertotalouskampus tuo yhteen bioenergian, tekstiilien, muovien ja autoteollisuuden materiaalivirtojen varsilla toimintaa kehittävät yritykset, sijoittajat sekä startupit

Sidosryhmien kautta saatu näkemys jalostettiin alueen brändiksi

MUUAN vastasi hankkeessa alueen brändin ja konseptin muotoilusta, maankäytön suunnitelmien laadinnasta sekä hankkeen markkinointiaineiston laadinnasta. Yhteistyökumppani Ethican vastuulla oli vastata hankkeen alkuvaiheessa alueen kiertotalouteen perustuvan liiketoimintaympäristön kehittämisestä osallistavin menetelmin. Yhteistyössä MUUAN että Ethica osallistuivat hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Liiketoimintaympäristön muotoilun pohjalta tunnistettiin potentiaalisia yrityksiä, joiden kiertotalouspotentiaalia ja tarpeita kartoitettiin teemahaastatteluiden ja työpajojen kautta. Sidosryhmien kautta saatu näkemys jalostettiin työn aikana alueen brändiksi ja liiketoiminnallisia synergioita mahdollistavaksi konseptiksi, joita edelleen jatkokehitettiin työpajoissa.

Kootaan kehittäjät materiaalivirtojen varsilta

Paimion Kiertotalouskampus tuo yhteen bioenergian, tekstiilien, muovien ja autoteollisuuden materiaalivirtojen varsilla toimintaa kehittävät yritykset, sijoittajat sekä startupit. Alueen palvelumalli löytää myös ne, jotka haluavat rahoittaa tulevaisuuden tähtiä, ja merkittävät yritykset, jotka tarjoavat alueelle sijoittuville toimijoille kehitysmahdollisuuksia ja kumppanuuksia.

 

Avaimena avoimuus ja yhteistyö

Kiertotalouskampuksen lähtökohtana on, että maailmaa muuttavia ratkaisuja luodaan suurten ja pienten toimijoiden yhteistyön sekä keskinäisen avoimuuden kautta. Kiertotalouskampus ei ole passiivinen peltilaatikoista koostuva yrityspuisto. Se on liikenteellisessä solmukohdassa sijaitseva Paimion käyntikortti maailmalle – aktiivinen kiertotalouden teollisuusalue. Se luo ensivaikutelman, joka pysäyttää ja kutsuu kokemaan ja se muodostaa kuvan, joka saa palaamaan.

Kiertotalouskampuksen hankkeessa loimme alueen yritysliiketoiminnan vision ja palvelumallin, aluebrändin, maankäytön suunnitelmat sekä alueen markkinointiaineiston kaupungin kehitysyhtiön ja kehittäjien käyttöön.

Paimion Kiertotalouskampus

Luvitus paikallisesti ja rahoitus globaalisti

Kiertotalouskampuksen suunnitelma valmistui huhtikuussa 2020. Tämän jälkeen alueen jatkokehittämistä, -suunnittelua sekä luvitusta (mm. ympräistöluvat) on edistetty keskeisten sidosryhmien toimesta ja yksittäisten hankkeiden rahoitusta on edistetty globaalisti. Samanaikaisesti alueen infrarakentaminen on edennyt pisteeseen, jossa alueella on teiden päällystystä lukuun ottamatta valmis kunnallistekniikka.

Kiertotalouskampus-hankkeen keskeinen sisältö koottiin havainnolliseksi markkinointiesitteeksi, joka toimii alueen viestinnän työkaluna ja esittelee miksi Paimion Kierotalouskampus on kiinnostavampi kiertotalousalue kuin muut.

Paimion Kiertotalouskampus

Pitkälle edistynyt kiertotalousinfra on Suomen käyntikortti maailmalle

Kiertotalouskampukselle kaavaillaan miljardien eurojen kiertotalousmarkkinoita optimoimalla mm. bioenergian, tekstiilikierrätyskuidun sekä muovimateriaalivirtojen synergiahyödyt. Materiaalin korkean jalostusasteen säilyttävä Kiertotalouskampus tulee valmistuessaan olemaan erinomaisessa liikenteellisessä solmukohdassa sijaitseva Paimion ja Suomen käyntikortti maailmalle.

Lisää projektejamme:

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys

Suomi, Iisalmi, 2022 Selvitykset & Tutkimukset
Hartaanselänranta

Hartaanselänranta

Suomi, Oulu, 2021 Alueet
Aninkaisten kokonaiskonsepti

Aninkaisten kokonaiskonsepti

Suomi, Turku, 2021 Alueet
Iisalmen keskustan elinvoimaselvitys
Iisalmi, Suomi
Selvitykset & Tutkimukset
2022
Myyr York -sporttikorttelit
Vantaa, Suomi
Alueet, Rakennukset & Tilat
2021
Taanilan kehityssuunnitelma
Ylivieska, Suomi
Alueet
2021
Vanha Domus
Tampere, Suomi
Rakennukset & Tilat
2020
Sipoon Taasjärvi
Sipoo, Suomi
Alueet
2020
Kemin pohjoinen keskusta
Kemi, Suomi
Alueet
2020
Yyterin uimavalvojien tornit
Pori, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Zeniitin matkailu-, virkistys-, ja asuinalue
Kempele, Suomi
Alueet
2019
Valtakatu 20
Valkeakoski, Suomi
Rakennukset & Tilat
2019
Y-Säätiön asumisen konseptointi
Selvitykset & Tutkimukset
2018
Tahkon keskustan vuorovaikutteinen yleisssuunnitelma
Kuopio, Suomi
Alueet
2018
Nastolan Rakokiven keskusta-alue
Lahti, Suomi
Alueet
2017
Live Baltic Campus – kampuskehittämisen ohjeisto
Selvitykset & Tutkimukset
2017
Savukosken tori
Savukoski, Suomi
Alueet
2017
Tornion Suensaaren brändikartoitus
Tornio, Haaparanta, Suomi, Ruotsi
Alueet, Selvitykset & Tutkimukset
2016
Villa Isover – Nollaenergiatalo
Hyvinkää, Suomi
Rakennukset & Tilat
2013