Helsingin kaupungin mediatiedote: Helsinki tarjoaa maksutonta neuvontaa täydennysrakentajille pilottialueilla

Olli Metso, Projektipäällikkö
(Alueet)

08.03.2024

Helsingin kaupunki kokeilee uudenlaista neuvontapalvelua kolmessa kaupunginosassa. Palvelu on tarkoitettu taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille, jotka ovat kiinnostuneita tonttinsa täydennysrakentamisesta.

Helsingin kaupunki kokeilee uudenlaista neuvontapalvelua, jonka tavoitteena on tehdä täydennysrakentamisesta helpompaa taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Neuvontaa tarjotaan tänä vuonna pilottialueilla, jotka on valittu Kontulasta, Länsi-Pakilasta ja Lauttasaaresta. Esimerkiksi Lauttasaaressa palvelua tarjotaan Vattuniemen ja Katajaharjun alueilla.

Pilottikohteiksi on poimittu alueita, joille on hiljattain tehty alueelliset suunnitteluperiaatteet. Kaupungin linjaukset ja tavoitteet alueiden täydennysrakentamisen edistämiselle ovat näin ollen selkeät.

“Pilottialueiden avulla pyrimme myös saamaan kokemuksia neuvonnasta monipuolisesti vuokra-, omistus-, pientalo- ja kerrostalotonttivaltaisilla alueilla”, tonttipäällikkö Sami Haapanen kertoo.

Täydennysrakentaminen on taloyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille vapaaehtoista.
Parhaimmillaan taloyhtiö voi saada täydennysrakentamisesta merkittäviä tuloja ja rahoittaa sen avulla esimerkiksi taloyhtiön parannuksia ja peruskorjauksia.

Pilottialueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajien ja taloyhtiöiden päättäjien on mahdollista saada omakohtaista neuvontaa tonttinsa täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Neuvontaan osallistuville tuotetaan alustava asiantuntija-arvio täydennysrakentamishankkeen kustannuksista ja tuotoista. Tiedot voivat toimia jatkosuunnitelmien pohjana ja taloyhtiön päätöksenteon apuna.

Syksyllä järjestetään lisäksi alueellisia iltamia, joissa osallistujat voivat saada täydennysrakentamiseen lisää neuvoja ja ideoita sekä löytää hankkeisiinsa yhteistyökumppaneita.

“Kokeilun tavoitteena on edistää täydennysrakentamishankkeiden sujuvaa etenemistä suunnittelusta toteutukseen. Kaupunki toimii aktiivisena kumppanina kaavamuutoshakemusten valmistelussa”, asemakaavapäällikkö Marja Piimies sanoo.

Jos neuvontapalvelusta saadut kokemukset ovat hyviä, pilottihanke jatkuu valituilla alueilla vielä vuoden 2025 ajan. Hankkeesta saadut opit pyritään hyödyntämään jatkossa myös muilla asuinalueilla.

Kaupunki satsaa neuvontaan, koska sen tavoitteena on edistää aktiivisesti täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Ilman täydennysrakentamista Helsinkiin ei valmistu lähivuosina riittävästi uusia asuntoja.

Kaupungin tarjoaman maksuttoman täydennysrakentamisneuvonnan Kontulassa, Länsi-Pakilassa ja Lauttasaaressa toteuttaa kilpailutuksen voittanut suunnittelutoimisto MUUAN Oy. Sen edustajat ovat maaliskuun aikana kirjeitse yhteydessä pilottialueilla sijaitsevien taloyhtiöiden päättäjiin ja kiinteistönomistajiin.

Lue hankkeesta lisää Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Lue Olli Metson artikkeli täydennysrakentamisesta. 

Lue seuraavaksi

Olli Metso, Projektipäällikkö
(Alueet)

08.03.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Venla Tiainen, Tilasuunnittelu

16.10.2023

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023