Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille

Linda Praulina,

15.08.2023

 Iisalmen Teollisuuskylä Oy suunnittelee modernia asuin- ja toimitilarakennusta torin laidalle.

Kevään aikana laadittu Uusi Tietotalo -viitesuunnitelma tarjoaa usealle toimijalle tilaisuuden kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle. Hankkeeseen haetaan nyt uusia kumppanuuksia.

Iisalmen kaupungin toimitilayhtiö Iisalmen Teollisuuskylä Oy on suunnittelemassa uuden toimitilahankkeen käynnistämistä keskustassa. Suunniteltu Uusi Tietotalo on n. 4 000 k-m2 asuin-, liike- ja toimitilarakennus. Torin puoleisessa osassa sijaitsee asuntoja, joista avautuu näkymät torille ja sisäpihalle. Asuinosan maantasossa sijaitsee liike- ja aputiloja. Toimitilat sijoittuvat Kauppakadun puoleiseen siipeen, jossa runkosyvyys mahdollistaa monipuoliset monitilatoimistoratkaisut sekä joustavat tilanjakomahdollisuudet eri vuokralaisille. Toimitilaosan maantasokerroksessa, Riistakadun ja Kauppakadun kulmassa, sijaitsee työskentelykahvila ja sen yhteydessä olevat toimistojen yhteiset aulapalvelut. Viitesuunnitelmassa on esitetty monitoimitila, joka mahdollistaa eri tilaisuuksien (yritystilaisuudet, seminaarit, tapahtumat jne.) järjestämisen. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan asumisen osuus olisi noin yksi kolmasosa hankkeesta ja loput jakautuisivat liiketilojen, toimistojen ja työskentelykahvilan kesken. Lopulliset tilakoot tarkentuvat suunnittelun edetessä kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Riistakadulla sijaitseva v. 1956 valmistunut vanha Postitalo on lähestymässä peruskorjausikää, mutta vanhan rakennuksen kehittäminen moderniin toimitilakäyttöön on useissa selvityksissä todettu haasteelliseksi. Kaupungin tekemän keskusta-alueen elinvoimaselvityksen jälkeen Teollisuuskylä jatkoikin esille nousseiden kehittämisideoiden konseptointia yhdessä MUUAN Oy:n ja Sweco Finland Oy:n konsulttien kanssa, ja yhteistyön tuloksena visioitu konsepti jalostui moderniksi, valmiiksi viitesuunnitelmaksi ”Työn ja asumisen timantti – Uusi Tietotalo”.

”Teollisuuskylän tahtotilana on kehittää yhdelle kaupungin parhaimmista tonteista laadukasta toimisto- ja asuinrakentamista yritystoiminnan ja keskustan elinvoimaistamiseksi. Suunniteltu kokonaisuus tarjoaa loistavat puitteet monenlaiselle liiketoiminnalle sekä kaupungin palveluille, jotka toteutuessaan tuovat uutta elämää torin laidalle,” kertoo Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Terho Savolainen.

”Omin voimin emme vielä saa hanketta liikkeelle, vaan tarvitsemme kumppaneita sekä asumisen toimintoihin että liike- ja toimistotiloihin. Toteutusmalli molemmissa voi olla joko omistus tai vuokraus ja myös lyhytaikaisen vuokrauksen malleja on mietitty. Työskentelykahvilan ja monitoimitilan sekä yhteisten palveluiden liiketoimintamalli on myös rakennettu konseptissa siten, että palvelutoimintaa voisi kannattavasti pyörittää paikallinen operaattoriyrittäjä, ” Savolainen kertoo ja jatkaa: ”Toivommekin nyt aktiivisesti yhteydenottoja kaikilta kiinnostuneilta tahoilta, jotka haluavat viedä hanketta kanssamme aktiivisesti eteenpäin.”

Uusi Tietotalo Iisalmi
Jo nyt rakennettu suunnitelma pohjautuu pitkälti vuorovaikutukseen paikallisten toimijoiden kanssa.

Jo nyt rakennettu suunnitelma pohjautuu pitkälti vuorovaikutukseen paikallisten toimijoiden kanssa. Sekä konsepti- että viitesuunnitteluvaiheessa on selvitetty laajasti eri sidosryhmien tarpeita haastattelemalla yrityksiä, oppilaitoksia ja kaupungin omia toimintayksiköitä. Sidosryhmien tuomisesta yhteen vastannut Swecon kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä nostaa esille osallistamisen tärkeyden: ”Suunnittelijat eivät ole yksin kehittäneet konseptia vaan sen laatimisessa on ollut mukana useita alueellisia sidosryhmiä. Osallistamalla eri sidosryhmiä on kartoitettu, millaisia palveluita kohteeseen kaivataan ja toisaalta miten paikalliset yrittäjät voivat tarpeeseen vastata. Suunnitteilla olevat tilat mahdollistavat monipuolisen yritystoiminnan, joka vastaa kaupunkilaisten ja asukkaiden tarpeeseen.”

Etätyön ja asiantuntijayrittäjyyden lisääntyessä on noussut esille tarpeita laadukkaista työskentelytiloista, joita voi vuokrata hyvin joustavasti jopa tuntitasolla. Laaditussa suunnitelmassa toimintoja, kuten kahvilaa ja yhteisiä toimistopalveluja, voisi pyörittää paikallinen palveluyrittäjä. ”Tilojen suunnittelun pohjana on käyttäjien tarve. Itse rakennus toimii alustana uudenlaiselle liiketoiminnalle”, visioi hankkeen konseptista vastanneen MUUANin toimitusjohtaja ja arkkitehti Aleksi Rastas. ”Rakennuksen arkkitehtisuunnittelun pohjaksi olemme laatineet konseptin, jossa työnteko, yrittäminen ja asuminen muodostaa kiinnostavan, iisalmelaisten tarpeisiin räätälöidyn kokonaisuuden. Rakennuksen tilat ovat monikäyttöisiä sekä muuntojoustavia, ja voivat näin palvella useita käyttäjäryhmiä. Rakennus elää muuttuvien tilatarpeiden mukana”, Rastas toteaa.

Hanke etenee syksyn 2023 aikana kumppanuuskeskusteluilla eri tahojen kanssa ja mahdollinen kaavamuutos käynnistyy ideaalitilanteessa yhdessä tarkemman suunnittelun kanssa v. 2024. Hankkeen toteutus voisi ajoittua vuosille 2025-26. Kustannusarvio on lopullisista tilaratkaisuista ja hankkeen koosta riippuen 15 – 20M€.

Lisätietoja antavat:
Iisalmen Teollisuuskylä Oy: toimitusjohtaja Terho Savolainen, 040 630 5328, [email protected]
MUUAN Oy: toimitusjohtaja Aleksi Rastas, 045 675 8700, [email protected]
SWECO Finland Oy: kehitysjohtaja Kimmo Vähäjylkkä, 040 531 4481, [email protected].

Lehdistötiedote on laadittu Iisalmen kaupungin, Iisalmen Teollisuuskylä Oy:n, Sweco Finland Oy:n ja MUUAN Oy:n kanssa yhteistyössä. 

Lue seuraavaksi

Olli Metso, Projektipäällikkö
(Alueet)

08.03.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Venla Tiainen, Tilasuunnittelu

16.10.2023

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023