Terveydenhoitotilat uusin silmin nähtynä

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023

Terveydenhoitotilojen suunnittelua ohjaa vahvasti toiminnallisuus sekä terveydenhuollon toimintojen että esimerkiksi siivottavuuden ja huollonkin osalta. Teknisesti vaativa toiminta näkyy usein asiakkaalle kliinisyytenä ja pelkistettyinä tilaratkaisuina. Taitavan suunnittelun keinoin vaativatkin toiminalliset tekijät on kuitenkin mahdollista sovittaa yhteen eheäksi asiakaskokemukseksi ja viihtyisiksi tilaratkaisuiksi.

Puhuttaessa terveydenhoitotilasta jokaiselle meille piirtyy todennäköisesti mieleen näkemiämme tilaratkaisuita ja sitä myötä tiloja kuvaavia sanoja. Miltä terveydenhoitotilat sinun mielessäsi näyttävät? Entä miltä toivoisit niiden näyttävän?

Sairauden hoitoa vai terveyden edistämistä?

Kuunnellessa ihmisten keskusteluita terveydenhoitotiloista ja palveluista, keskusteluista välittyy valitettavan usein negatiivisia ilmauksia tiloihin ja asiakaskokemukseen liittyen. Erityisesti tilojen kliinisyys koetaan usein epämiellyttävänä, luotaantyöntävänä, välillä jopa pelottavanakin. Terveydenhoitotiloissa vierailu aiheuttaa usein monia tunteita, joiden taustalla saattaa olla jännitystä, kipuja, huolia, mutta myös iloa, innostuneisuutta ja toiveikkuutta. Tilasuunnittelussa tulisikin nähdä käyttäjien erilaisten tarpeiden, odotusten ja motiivien taakse, ja käyttäjätietoon pohjautuvan suunnittelun keinoin auttaa heitä toimimaan ja viihtymään tiloissa.

Kuten terveydenhoitotila -sanakin viittaa, kyseisissä tiloissa on ensisijaisesti tarkoitus hoitaa ja edistää terveyttä, eikä niinkään parantaa sairautta. Tilaratkaisuiden pitäisi tukea tätä tavoitetta omalta osaltaan. On myös hyvä muistaa, että tilat ja tiloissa tarjottavat palvelut eivät ole toisistaan irrallisia, vaan molemmat vaikuttavat osaltaan asiakaskokemukseen – joko positiivisesti tai negatiivisesti. Viihtyisät ja toimivat tilat tukevat myös työntekijöiden jaksamista ja työssä viihtymistä.

Terveyttä ja potilaan hyvinvointia voidaan edistää monin eri tilaratkaisullisin keinoin. Tilojen tulee luoda turvallisuudentunnetta ja rauhoittaa. Tilojen selkeä hahmotettavuus ja sekä viihtyisyyteen liittyvät tekijät edesauttavat positiivisen tilakokemuksen syntyä. Myös asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Biofilisella, luontoon viittaavalla, suunnittelulla on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi verenpaineeseen, stressihormonien määrään ja sykkeeseen (lähde 1). Biofilisessa suunnittelussa tiloihin pyritään luomaan suoria ja epäsuoria luontoviitteitä. Luontoon voidaan viitata tiloissa monin tavoin, vaikka suoraa luontoyhteyttä esimerkiksi näkymien muodossa ei olisikaan mahdollista järjestää. Luonnosta ammentavat materiaalit, sävyt ja valaistus ovatkin hyviä keinoja luoda rauhoittavaa ja terveyttä edistävää luonnollisuutta terveydenhoitotiloihin.

Ovumia tilasuunnittelu
Elämyksellisyys on nähtävää, kosketeltavaa, kuultavaa, maistettavaa ja mahdollisuuksien mukaan jopa hajuaistin avulla koettavaa.

Elämyksellinen terveydenhoitotila – Case Ovumia

Elämyksellisellä ja viihtyisällä terveydenhoitotilalla tarkoitetaan tilaa, joka toivottaa kävijän tervetulleeksi, ja jonka luokse palaa mielellään uudestaan. Lämpimät sävyt, pehmeät materiaalit ja miellyttävä valaistus ovat tärkeä pohja viihtyisälle terveydenhoitotilalle. Tämän lisäksi tarvitaan selkeää opastusta, jotta tiloissa toimiminen on sujuvaa eikä hämmennystä tai epävarmuutta aiheuttavia tilanteita pääse syntymään.

Elämykselliset tilat edesauttavat viihtyvyyttä ja jäävät paremmin mieleen. Terveydenhoitotiloihin voidaan luoda elämyksellisyyttä esimerkiksi tarinallisuuden ja pelillisyyden keinoin. Uuden oppiminen ja oivaltaminen on sekä virkistävää, että vie huomiota pois tilojen toiminnan todellisesta luonteesta. Erilaiset äänimaailmat ja taideteokset luovat myös osaltaan elämyksellisyyttä. Elämyksellisen tilan kantavana teemana voidaankin pitää moniaistisuutta. Elämyksellisyys on nähtävää, kosketeltavaa, kuultavaa, maistettavaa ja mahdollisuuksien mukaan jopa hajuaistin avulla koettavaa.

Me MUUANilla luomme kutsuvia ja elämyksellisiä terveydenhoitotiloja.  Suunnittelimme Pohjois-Euroopan johtavalle hedelmöityshoitoketju Ovumia Fertinovalle uudet toimitilat Helsingin paraatipaikalle. Tilat avautuivat asiakkaille keväällä 2021. Sisustussuunnittelun tavoitteena oli luoda Ovumian arvoja ilmentävät tilat, jotka saavat asiakkaat tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja tarjoavat työntekijöille viihtyisät tilat jokapäiväisten työtehtävien suorittamiseen. Laadukkaiden tilaratkaisuiden ja positiivisen asiakaskokemuksen luomisen lisäksi tilasuunnittelun kantavana teemana oli terveydenhoitotiloihin usein liittyvän kliinisyyden häivyttäminen. Sen sijaan tavoitteena oli luoda lämmin ja turvallinen tilakokemus muun muassa luonnollisten sävyjen ja materiaalien avulla sekä asiakkaan yksityisyyteen huomiota kiinnittämällä. Tilojen ymmärrettävyys ja opastus olivat myös tärkeä suunnittelun osa-alue.

Ovumian tilasuunnittelusta pääset lukemaan lisää täältä.

 

Lähde 1: Ulrich, R., Simons, R., Losito, B., Fiorito, E., Miles, M. & Zelson, M. 1991. Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology. Vol. 11 (3). 201–230. Viitattu 31.1.0.2022. Saatavissa

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494405801847

Alice Mattila työskentelee MUUANilla palvelumuotoilijana, tilasuunnittelijana sekä projektipäällikkönä. Suunnitteluratkaisujen tulevaisuuten katsova kestävyys ja muunneltavuus yhdessä käyttäjälähtöisyyden kanssa ovat Alicen suunnittelun kulmakiviä. Alice tutki terveydenhuoltotilojen ja estetiikan yhteyttä erityisesti pohjoismaiden johtavan hedelmöityshoitoketju Ovumia Fertinovan Helsingin keskustan toimipisteen tiloja suunnitellessaan. Löydät Alicen yhteystiedot täältä

Lue seuraavaksi

Olli Metso, Projektipäällikkö
(Alueet)

08.03.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Aura Pajamo, Kaupunkisuunnittelu, projektipäällikkö
(Alueet)

08.02.2024

Venla Tiainen, Tilasuunnittelu

16.10.2023

Alice Mattila, (vanhempainvapaalla)
Projektipäällikkö
(Rakennukset & Tilat)

17.08.2023